Villa Villekulla

Årets prosjekt; Cornelia og Jungelmaskinen

I år har vi valgt å ta utgangspunkt i boken Cornelia og jungelmaskinen av Nora Brech. Den handler om Cornelia som flytter sammen med foreldrene sine til et nytt sted. Cornelia kjeder seg og får beskjed av foreldrene sine til å ta seg en tur i skogen. Skogen er magisk. Hun oppdager i trehytte høyt oppe i et tre. Der møter hun en gutt på hennes egen aldrer som har samlet mange skatter og oppfinnelser. En av oppfinnelsene, den beste, er en helt egen jungelmaskin. Den kan de bruke til å utforske jungelen. Cornelia ender opp med å være ganske fornøyd med at det har flyttet og at hun har fått en ny venn.

Vi på Villa Villekulla har valgt å fokusere på fagområdene; Natur, miljø og teknologi og Kropp, bevegelse, mat og helse. Vi legger til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (KD, 2017: Natur, miljø og teknologi). Vi finner skatter i skogen, på uteområdet, stranda og andre steder i nærmiljøet. Andres skrot blir til vårt materiale, slik at vi kan lage våre egne oppfinnelser. Barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen (KD, 2017: Natur, miljø og teknologi). Vi gir barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne, i og utenfor barnehageområdet (KD, 2017: Kropp, bevegelse, mat og helse). Skattene vi finner tas med tilbake til barnehagen for å utforskes og brukes i leken.

Finne skatter

«…leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på»(KD, 2017: Antall, rom og form).

«…erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse»(KD, 2017: Antall, rom og form).

Når vi er på tur finner vi mye spennende rundt omkring. Vi finner blant annet bildekk, glasskår, fine steiner og ulike metaller. Vi har til og med funnet en rusten gammel sykkel! Vi har ofte med oss esker vi kan ha disse skattene i.

Vi samler sammen de ulike tingene barna tenker at er skatter. Så viser de hverandre hva de har funnet og historien bak funnet. Ofte begynner barna og sortere skattene i ulike kategorier. Det finner mange ulike måter å sortere på. Så barna diskuterer og reflekterer over disse ulike måtene.

«…bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse»(KD, 2017: Antall, rom og form).

«…undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter»(KD, 2017: Antall, rom og form).

Barn har 100 språk

«…har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer»(KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet).

Det finnes 100 måter å bruke en sykkelslange på. Det kan være hundebånd til familiehunden, det kan være bensinpumpe til robåter eller det kan være et hoppetau. Korker er dyrefor, byggematerialet eller is i iskrembutikken. Barna har selv funnes materialet, de har vært med på å sortere det og materialet blir noe nytt hver dag.

«…tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede»(KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet).

Vi gleder oss over å gå i naturen og finne nye skatter. Er det noen som ser noe i en skråning eller noe som stikker opp fra bakken, ropes det «SKATT! JEG H AR FUNNET EN SKATT!» De andre strømmer til og de samarbeider om hvordan de skal få tak i skatten. De er løsningsorienterte og snakker om ulike teorier om hvordan de skal finne skatten.

«…får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen»(KD, 2017: Natur, miljø og teknologi).

«…får gode opplevelser med friluftsliv året rundt»(KD, 2017: Natur, miljø og teknologi).