Villa Villekulla

Kubbe»
Et årsprosjekt på Pippigjengen

20190923_093444

 

I hele dette barnehageåret har vi på Pippigjengen et prosjekt med utgangspunkt i boka “Kubbe lager museum” av Åshild Kanestad Johnsen. Å jobbe med litteratur gir oss en felles referanseramme og en plattform for lek, samspill og  læring.  Temaer som er viktige i boka og som vil være gjennomgående i vårt prosjekt er vennskap, bærekraft, og kreative prosesser. Hovedmålet er at barna skal oppleve fellesskap og positive relasjoner. Gjennom arbeid med dette prosjektet vil alle fagområdene i Rammeplanen inkluderes. Vi har valgt å fordype oss i fagområdene kommunikasjon, språk og tekst, antall,rom og form og natur, miljø og teknologi. Vi ønsker at barna skal få varierte erfaringer og opplevelser med språket som kommunikasjonsmiddel  og som redskap til tenking. Barna skal få gi uttrykk for egne behov, tanker og følelser. Videre ønsker vi at barna gjennom en leken tilnærming skal få mange muligheter til å undre seg, oppdage, utforske og være i problemløsningsprosesser sammen med hverandre og med engasjerte voksne. Den demokratiske samtalen vil stå i fokus. Vi ønsker at barna gjennom dette prosjektet vil forstå sammenhenger i naturen og gjennom dette  utvikle respekt for og ønske om å ta vare på den/tenke bærekraftig og å handle etisk riktig.  Vi er hele tiden åpne for barnas innspill og vil utvikle prosjektet utifra barnas interesse og initiativ.


 

Nyeste innlegg vil alltid ligge først:

I februar har vi jobbet med begrepet «gjennbruk» på ulike måter. Gjennom besøk i gjennbruksbutikk, samtaler i samlingsstund og refleksjon rundt bilder vi har tatt.

I ukene som har gått har vi hatt fokus på gjennbruk. Hva er det og hvorfor gjør vi det ? Hva gjør dette for miljøet og hvorfor er dette bærekraftig ?

I samlinger har vi brukt bilder fra vår tur til gjennbruksbutikken «Skattekista», som alle gruppene på Pippigjengen besøkte i februar. Det å kunne bruke en ting flere ganger er noe barna synes er en fin greie. Det er en bra ting å kunne gi fra seg leker, klær osv som man ikke bruker selv lengre synes Pippigjengen. Vårt loppemarkedarbeid knyttes av barna oppimot vårt allerede godt etablerte solidaritetsarbeide der vi som barnehage bidrar med hjelp til vår vennskapsbarnehage i Albania. Barna mener at pengene bør sendes dit.

I dette arbeidet ønsker vi å ha fokus på at vi også kan reparere ødelagte ting som har gått i stykker. Vi vil i ukene som kommer arbeide sammen med barna og vise ulike teknikker man kan bruke for å reparere. Barna har selv kommet med forslag som «vi kan sy, male, pusse, lime, skru». Hva bruker man av verktøy når man skal reparere ? Kan ALT repareres ? Vi ønsker oss ting fra dere som vi kan reparere (se brev som er sendt ut). Vi oppfordrer til at dere snakker med barna om dette hjemme.

 


 

I hele desember jobbet vi mye med barnas solidaritetstankegang. Vi øvde inn et julereportuar og hadde en flott konsert på Horten aktivitetssenter. Der møtte vi takknemmelige eldre som storkoste seg med ungenes sangglede. Helt utrolig flinke var barna-best når det gjelder nok en gang. Barna viste stolhet over å kunne gi noe til de eldre, og vi var enige om at vi hadde bidratt med litt solidaritetsarbeide og at vi vil komme tilbake til våren med nye sanger og ny konsert.

Vi snakket daglig om vår omvendte julekalender, der hvert barn hadde med sitt bidrag til barna i Skoder. Enkelte barn synes tanken på å gi fra seg noe de hadde brukt/eid var litt vanskelig, og vi snakket om hvorfor dette var så verdifult og viktig å gjøre alikevel. Gjennbruk er bærekraftig og miljøvennlig, og vi ønsker å jobbe videre konkret med dette i prosjektet sammen med barna . Kubbe og Lurvelegg er jo godt i gang med sin jobb i forhold til å redde regnskogen og de ønsker nå å starte forberedelser til et loppemarked som de ønsker å ha utpå våren, til inntekt for regnskog fondet. Vi på Pippigjengen ønsker å hjelpe til med dette arbeidet. I rammeplanen står det at barna skal » erfare at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre» KD 2017, s57         

Etter jul (uke 2-4) har vi jobbet med dette:

Barna fasineres av brev og viser stor glede når nye brev ligger i postkassa vår. Stor spenning hver gang vi går på leirplassen og ukas barn løper bort for å kikke i postkassa vår. De gjennkjenner bokstaver og ord (LL = Lurvelegg/PPG1= Pippigjengen osv) og spenningen er stor i forhold til brevets innhold. Vi ser at barna inspireres av dette og lager selv brev/tegninger med tekst som de gir til hverandre eller noen andre de er glade i. I rammeplanen står det at barna skal «utforske og gjøre seg erfaringer med ulike skriftsspråkutrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese og skriveaktiviteter» KD 2017

I uke 2 fikk vi nytt brev og oppdrag fra Lurvelegg. Vi har hatt samtaler i samling omkring begrepet loppemarked. Noen av barna hadde god kunnskap om hva et loppemarked er, mens andre visste ikke hva dette var. Det som kom fram i samtalene var i hovedsak :

  • På loppemarked kan man kjøpe ting som andre har brukt
  • Et loppemarked er et sted der man driver med sortering og kategorisering

 


20200109_10391720200109_13263220200109_132624

«Dette er en kasse som skal brukes til å legge sokker i» har Lilly bestemt. Hun har vært med på å utforme, måle, sage og snekkre. Ble veldig fornøyd med resultatet selv. Gode mestringsopplevelser gir tro på egne evner.

 

20200124_11102220200109_133159

Maxbo driver og med gjennbruk. Dvs de tar vare på mye materiell som de selv ikke kan bruke/selge, slik at Monica kan holde på med litt plankekjøring 🙂 

Barna på Pippigjengen er veldig kreative og glad i å lage/skape. De håndterer verktøy som sag, hammer og kniv i sitt arbeide med å lage kasser til Loppemarkedet vi skal organisere sammen med Kubbe og Lurvelegg. Kasser blir til i møte mellom voksen og barn. Ny erfaring og læring står i fokus. Det står i rammeplanen at barna skal «lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheten som ligger i redskaper og teknologi»  KD 2017, s53  

 

20200109_132744 20200117_193843

Ulike byggteknikker prøves ut. Lafting i stor og liten målestokk.


20200124_11115820200124_112154

Her jobbes det med fagområdet «antall,rom og form. I følge rammeplanen så skal fagområdet omfatte  «lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering,plassering, måling mm» KD 2017, s 53

Her oppleves mye mestring og glede ved å være en del av å lage/skape noe nyttig, som skal brukes til vårt Loppemarked. Her lages en «serviettkasse».  I forkant har det blitt googlet hvor stor en pakke sevietter er i cm (kvadrat). Dette fordi de ønsker å lage en kasse som passer perfekt til alle serviettene vi har fått til vårt loppemarked.


20200124_143726

Stor var gleden den dagen vi mottok brevet fra Robin som har ferieret i Spania, nærmere sagt Granca. Det som tok kaka var at han der nede møtte på LL og Kubbe. De var der nede for å plante trær. Fordi det for en stund tilbake hadde vært en stor skogbrann der nede, slik at nye trær måtte plantes. De jobber hardt for å redde naturen.

Et par dager etter at vi mottok kortet fra Robin fikk vi en telefon med ukjent nummer i samlingsstunden. Det viste seg å være Lurvelegg vi hadde på tråden. Barna ble ivrige og stilte LL en del spørsmål og fortalte at vi er i gang med å lage kasser/esker som kan brukes til loppemarkedet. Både Kubbe og Lurvelegg er så GLADE for at vi vil hjelpe til med å redde regnskogen, ved å lage et loppemarked sammen med dem utover våren. Dessuten fortalte et av barna at vi skulle lage LURVELEGG-LAPPER på bålet den dagen. LL kunne bekrefte at det var hans oppskrift…..den med kefir 🙂


Slik starter prosjektet: 

I august og september har vi lest boka » Kubbe lager museum» i små og store grupper og for enkeltbarn som har vist interesse. Vi har jobbet med enkeltbegrep i boka som barna har vist interesse for og vært opptatt av. Begrepene er: Sortering, kategorisering og museum. Vi har gjennom ulike aktiviteter og arbeidsoppgaver sortert og kategorisert samt vært på ett museumsbesøk. Dette er arbeid som er med på å danne grunnlaget, forankring av prosjektet vi skal jobbe med på Pippigjengen i år. 

Barna har vist stor interesse for disse begrepene og vi ser spor av sortering og kategorisering i mange av aktivitetene barna holder på med. De sorterer lego etter farge, de sorterer kongler etter størrelse og type trær (gran/furu). De har oppdaget at det kan finnes mange kategorier. Når det kommer til Pippigjengen så kan vi sorteres i jenter/gutter, størrelse, voksne/barn, hva de enkelte spiser på brødskiva osv osv. Her finnes uante muligheter.

Prosjektets begynnelse: Det hele starter med en postkasse på leirplassen vår og barnas interesse for denne. De hadde spørsmål som «hvorfor er det ingenting i postkassa», «kan vi skrive brev til noen?…..kanskje vi kan skrive et brev til Lurvelegg» sa en av gutta en dag. Pippigjengen er en veldig sangglad gjeng og i oppstart har vi lært oss sangen om Lurvelegg. Han er som de fleste av dere vet en gubbe som spiser frokost på sin furustubbe.

Dette er sangen om Lurvelegg:

«Jeg heter Lurvelegg og er en gubbe som spiser frokost på min furustubbe. Jeg har ett øye, to neser, tre hoder og fire bein. Fem føtter, seks ører og syv negler av gråstein.

Jeg har spikerhår og barkehender, hår på ryggen min og grønne tenner. Jeg har ett øye, to neser, tre hoder og fire bein. Fem føtter, seks ører og syv negler av gråstein.

Jeg sier bobliobob når jeg snakkker og jeg er mosegrodd og nokså vakker. Jeg har  ett øye, to neser, tre hoder og fire bein. Fem føtter, seks ører, syv negler av gråstein.

Nå har jeg gifta meg den fjerde mai og fått ei kjerring som jeg er så glad i. Hun har ett øye, to neser, tre hoder og fire bein. Fem føtter, seks ører og syv negler av gråstein.»

Som dere forstår en ganske fascinerende type !!!

Så vi sendte et brev…….og vi fikk et tilbake

 

Men hva har dette med vårt prosjekt å gjøre ?

Vi tok tak i barnas interesse for å skrive brev og for deres fasinasjon av figuren Lurvelegg. Så kom det flere brev:

 

Spenningen i gruppa er stor i forhold til å få brev. Vi ser at dette inspirerer barna til selv å lage brev og vi ser en stor interesse for det skrevne språk. Vi hadde en fin samling med bla undring rundt hva initialene LL og PG sto for. Sammen kom vi fram til at det måtte stå for Lurve Legg  og Pippi Gjengen. Kartet skapte store diskusjoner i barnegruppa. De fant fort ut at dette var et kart over vårt nærmiljø med blant annet barnehagen og leirplassen. Det var noen merkelige kryss på kartet…hm dette må vi undersøke nærmere. Det kom mange forslag til hva disse kryssene kunne være.

Men det er fortsatt ingen spor av Kubbe ??? Flere spor (brev/kart/andre konkreter) venter der ute. Det er dette som er så spennende med prosjektjobbing. Vi vet aldri hvor veien fører oss, men at vi skal få større kjennskap til Kubbe i løpet av høsten. DET vet vi !

 

Uke 41

Barna snakker stadig om Lurvelegg. Hvor bor han, hva leker han, hvordan ser han ut? Finnes han virkelig ? Barna er litt uenige i om han finnes. På vår tur til «Utsikten» samtaler barna om dette. Enkelte tror han kan bo på Utsikten, fordi han har fortalt han skrev i sitt brev at han bor på et fjell.

 

Er dette det fjellet Lurvelegg har snakket om og hva med den stubben ? Er det der han spiser frokost, er det en furustubbe ?

Videre blir det snakk om  hvem Lurvelegg sin venn er. Er han ensom, har han noen å leke med. Vennen til Lurvelegg er jo så opptatt om dagen.  Han er jo bare interessert i kategorisering, sortering og museum. Flere av barna er nå ganske sikre på at vennen hans heter KUBBE 🙂

Barna vil skrive et nytt brev for å spørre Lurvelegg om dette (pluss en del andre ting de lurer på) Vi har nemlig funnet en postkasse oppe på fjellet på Utsikten. Om det er her Lurvelegg bor, så bruker han nok denne postkassa. Noen av barna mener at om dette ikke er Lurvelegg sin postkasse så vil han ikke se brevet, fordi da har han ikke lov å se i denne postkassa.( Dette har vi snakket med barna om når vi er på turene våre, så dette blir jo en utfordring til de voksne…he he)

Her er brevet vi la i postkassa oppe på Utsikten:

 

Fredag denne uka var det tid for et nytt museumsbesøk:

20191011_170848

Vi skulle ned på Preus fotomuseum. Barn i Hortens barnehagene har en utstilling der nede som heter «HUSKEBILDER». Barn har fått sette ord på, gjennom bilder, hva de synes er fint i sin barnehagehverdag og derfor kommer til å huske fra barnehagen. Barna på Skavli synes ikke dette var spesielt spennende (slik vi voksne synes) 🙂

Dette synes våre barn var spennende:

 

Hm….hva er dette tro? «Jo her har museet sortert ulike kameraer» sier en av guttene. «De brukte slike i gamledager». Den voksne spør «hva pleier man å ta bilder med nå da?» «Mange tar bilder med telefonen sin, men man kan ta bilder med fotoapparat også. » forteller en kompetent 5 åring.

 

 


UKE 44/45

Endelig får vi svar på noe vi har gått å lurt på lenge. Kubbe ER Lurvelegg sin venn. Det er Kubbe som har sortert og kategorisert i lang tid og samlet masse ting i kurvene sine. Han har holdt på å konsentrert seg så mye om dette at han  ikke har snakket med sin gode venn Lurvelegg på en lang lang stund. En dag får vi brev  fra Lurvelegg med et oppdrag «kan dere hjelpe meg å finne kurven til Kubbe. Han må ha mistet den. Jeg så den i en hage» forteller LL i brevet. Lurvelegg er litt redd for mennesker, så han ber Pippigjengen om denne tjenesten……Det ligger et lite kart sammen med brevet vi får fra Lurvelegg. Barna er svært interessert i både brev og kart vi mottar i postkassa vår. De er gode til å «lese» kartet. De diskuterer og finner ut sammen etter litt ulike meninger, om  hvilken rettning de mest sannsynlig skal gå i for å finne kurven.

 

 

Etter en lang tur i ulendt terreng og noen diskusjoner senere fant barna hagen der kurven til Kubbe sto. En glad og stolt gjeng kom tilbake til leirplassen med kurv og med visshet om at Kubbe og Lurvelegg er venner……!!!

En dag vi sitter i grillhytta for å spise frukt så får vi en merkelig melding på den ene telefonen vår. Fra et ukjent nummer ???  Det står «jeg kommer i morra-formen er bedre» Hm, hvem er denne meldingen fra mon tro? Barna gjetter på at det muligens kan være fra selveste Lurvelegg…..å enten dere tror det eller ei, men dagen etter ringer Lurvelegg oss når vi sitter i samling 🙂 Han snakker med Robin. Han forteller at han fortsatt var syk, så han kan ikke komme på besøk slik han hadde tenkt dagen før.                                      VAR det VIRKELIG Lurvelegg som ringte ??? barna synes det var spennende, men de var og litt tvilsomme. KUNNE det ha vært LL, eller var det noen som tulleringte? De fleste av barna trodde på at det var den virkelige LL, mens tvilerne var bestemte på at det var det ikke…..eller???

Neste dag er det leirplassdag. Ukas barn leder an og som alltid så må postkassa granskes….og tror du ikke at det ligger et nytt brev i kassa. PPG1=PIPPIGJENGEN. Samtidig ser vi kurven til KUBBE henge høyt i greina over postkassa, men noe konglegreier oppi….    Her kan dere lese hva som sto i brevet:

 

Denne dagen var det mange barn som synes de både så spor etter Lurvelegg (se bildet) og hørte merkelige lyder. Spenningen og engasjementet er stort blant barna. Vi ser at mange av barna lever seg veldig inn i «historien» og at prosjektet engasjere på mange plan. Vi snakker om innholdet i brevet. Hva betyr å «jobbe med  solidaritetsarbeid» og hva er en regnskog? Dette må vi finne ut av sammen.

 

UKE 46/47

Så en dag da vi kom i barnehagen hang det et kart på det ene vinduet vårt. Hvem hadde hengt det der? Mange refleksjoner ble gjort i barnegruppa og forslag kom frem. Kunne det være LL eller hva med Kubbe?? Samme dag ringte det på døra da vi hadde samling. Utafor døra står det en kurv med et brev oppi. (Hm samme kurv som vi fikk da Ragna Rogn sendte oss brev og oppskrift på rognebærgele), kan Ragna Rogn og LL og Kubbe kjenne hverandre var refleksjoner barna gjorde seg.

Barna blir nysgjerrige på kartet og diskuterer hvor det skal føre oss. De blir enige om noen punkter de kjenner igjen fra turene våre og vi setter nesa mot havna der et av barna og familien har båten sin. På vei ned til havna er iveren blant barna stor. Det er rift om å få bære kartet og barna gjenkjenner flere og flere steder/punkter på kartet etterhvert som vi går. (Foreldres arbeidsplasser settes på kartet osv). Barna er gode til å orientere seg etter kartet underveis. Vi snakker om begrep som retning, høyre/venstre og avstand. Barna blir etterhvert sikre på at vi skal over regnbubrua som fører oss over til Karljohansvern. Vi skal finne noe Kubbe skal bruke i sitt solidaritetsarbeid (Redde regnskogen) Noe han kan lage leker av.

Vi finner trærne som er avbildet på kartet. Barna startet umiddelbart å grave og finner kastanjenøtter under sneen. Vi voksne sier ingenting. Barna er sikker i sin sak «det ER disse nøttene Kubbe er på leit etter» Vi samler og tar med tilbake til barnehagen.

I forkant av denne turen så vi på små filmsnutter på nett. Hva er en regnskog egentlig?

Dette tenker barna om regnskog:

  • En skog der det regner MYE
  • Det bor MANGE fine og fargerike dyr der
  • Det bor mennesker der
  • Hogger vi for mye regnskog ødelegger vi hjemmet til dyra
  • Vi trenger trær for de lager ren luft som vi puster inn
  • Det er medisin planter i skogen som vi trenger om vi blir syke

20191107_223057

Vi finner stadig tegn på at Kubbe er her som bokstaver i sand og leker som er laget av naturmateriell som leveres på døra av ukjente…….Barna er observante og ivrige på           turene våre. Ser stadig spor som kan knyttes til vårt prosjekt.