Villa Villekulla

Vikingprosjekt vol.2 vinter 2019

Vi ønsker, igjennom dette prosjektet, å bidra til å skape gode holdninger til naturen og en bredere forståelse for vår kulturhistorie. Hovedmålet for prosjektet er: «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» (Kunnskapsdepartementet, 2017). 
I januar tok vi igjen opp tråden med Vikinger og Ingeborg. Ingeborg er tatt til fange av vikingkongen og vi må redde henne! Hun sitter fanget i et tårn og for å komme dit, må man gjennom en labyrint med ulike oppgaver! Denne vinteren vil barna møte på ulike problemstillinger som må løses. De må samarbeide, komme med ideer, resonerer og diskuterer seg frem til ulike løsninger. 


Uke 2- Prosjektstart: Denne uken har vi snekret en postkasse som vi hang opp ved broen, på vei til plassen vår. Og på torsdag, da vi alle var på tur til plassen, stoppet vi for å se om vi hadde fått noe post? DET HADDE VI!

«Hjelp! Nå trenger jeg virkelig hjelp!

Besøket av Kongen ble plutselig ikke så hyggelig. Kongen og far begynte å snakke høylytt om en skatt. Kongen mente far hadde funnet den, mens far nektet for dette. Han visste ikke noe om noen skatt, sa han. Kongen reiste seg brått opp og tok meg hardt rundt armen. Så gikk alt fryktelig fort. Kongens menn forsvarte sin Konge, mens han dro meg om bord i skipet sitt. Jeg ble tatt til fange. Nå sitter jeg innelåst i et tårn. Det vet jeg fordi det er en liten luke i veggen her. Derfra kan jeg se ut. Jeg er i en skog, høyt over bakken. Her om dagen fant jeg et hemmelig rom i veggen og der var det gjemt en kikkert, papir og kull. Med kikkerten kan jeg se at det er en slags Labyrint opp til tårnet jeg sitter i. Det er papiret dere holder i hånden jeg fant. Det har jeg brukt til å skrive dette brevet. En fugl, som ofte sitter utenfor her, har fløyet til dere med brevet. Fuglen har liksom blitt min venn, selv om vi ikke snakker samme språk. Som sagt vet jeg ikke hvor jeg er, bare at det er i en skog og at jeg er innelåst i et tårn ganske høyt over bakken. Jeg har ikke sett Kongen siden han puttet meg her, og jeg kan ikke se noen vakter rundt i skogen heller. Bare denne spesielle Labyrinten. Hva kan det være for noe? Og hvorfor kommer det ikke noen å redder meg? Hva var det med denne skatten far og Kongen kranglet om? Den må jo være veldig viktig for Kongen siden han tok meg til fange.

Jeg savner landsbyen min. Jeg vil ikke være her mer! Dere må hjelpe meg!»


Gruppen fikk raskt mye å undre seg over! Var Ingeborg i vår skog? Kunne vi redde henne? Hvor høyt opp er et tårn? Hvordan ser et tårn ut? Kanskje er det på berget rett ved plassen vår? Vi måtte gå en tur å se oss rundt! Et barn dro med seg en stor spade: «Det kan jo hende vi finner en skatt!» Vi gikk oss en god runde i skogen, stoppet og ropte høyt sammen etter Ingeborg, men hun svarte ikke. «Hun er ikke her. Hun er lengre unna, ellers hadde hun hørt oss nå!»
På veien kom vi over flere steder vi tenkte det kunne være nedgravde skatter. Og det var det jammen meg også! Vi fant to gull biter og to ballonger!
Da vi kom tilbake til plassen vår, var det flere som ønsket å sende brev tilbake til Ingeborg. «Vi vil hjelpe deg!», stod det på de fleste brevene. Noen tegnet også kart over hvordan det kunne se ut der Ingeborg sitter fanget og noen tegnet tårnet! Noen ville lage sverd og skjold. «Det kan jo hende vi møter på noen vakter i skogen!»
To ganger i løpet av formiddagen, så vi en stor fugl komme flyvende fra postkassen og innover i skogen(!). Den «kraet» høyt, når den var rett over oss. «Den snakker til oss!» Kan det være fuglen som sender oss brevene fra Ingeborg? Og flyr den i retningen der tårnet hun sitter fanget i, er?


Uke 3:
På  alle turene vi har tatt denne uken, har  vi  ropt og lett etter Ingeborg. Men vi har ikke funnet henne. På torsdag fikk vi igjen livstegn fra henne, også denne gangen ved et brev!

Brev 2:

Tusen takk for brevene dere sendte meg og takk for at dere vil hjelpe! I dag kom det en gutt nedenfor tårnet. Han hvisket at han også ville hjelpe meg. Han kjenner Kongen! Han kunne fortelle at Kongen hadde laget denne spesielle Labyrinten for at det skulle være vanskelig å redde meg! Man må løse mange oppgaver for å komme gjennom den. Gutten viste ikke alt som må gjøres, men han kunne fortelle noe… Kongen har en magisk venn ved havet. Hun er sjaman, en trollkvinne som har magiske evner. Hun har fått i oppdrag å passe på alle hjelpemidlene som trengs for å komme gjennom Labyrinten. Det eneste som kan få sjamanen til å gi de fra seg er gull! Hun elske gull! Så gav gutten meg kartet jeg har sendt dere. Det er et kart over nedgravde vikingskatter i skogen deres. Kanskje noen av de er gull dere kan bytte hos sjamanen?


Vi gikk straks i  gang med å lete etter skattene! I følge kartet skulle det være mange rundt plassen vår! Og gjett om vi fant skatter! Vi fant mange! Nå skal vi gå på skattejakt i ukene fremover og samle gull til sjamanen! Kanskje vi kan bytte til oss et hjelpemiddel for Labyrinten!


Når vi går på skattejakt etter kart, får barna erfaring med visualisering og orientering i uterommet, samt med  avstander og rekkefølge. Vi jobber med romforståelse.  Dette gir et viktig grunnlag for tall- og geometrisk forståelse. Fremover vil barna bli introdusert for mange ulike typer kart og de vil bli oppfordret til å lage egne.