Om oss

Barnehagen er en kommunal barnehage som åpnet høsten 2002. Siden den gang er den drevet av styrer Hege Bogen. Barnehagen har fem avdelinger fordelt på to småbarn og tre storbarnsavdelinger. Vi ligger plassert tett opp til skogsområde Ramsli, som gir oss en unik mulighet til å bruke naturen som lek og læringsmiljø.


Vi har prosjekt som arbeidsmåte. Prosjektene tar utgangspunkt i barns lek, initiativ, interesser og nysgjerrighet. Gjennom prosjektarbeid får barn muligheter til å undersøke, utforske, skape mening og få større forståelse for sin tilværelse og verden de lever i. Prosjektarbeid gir oss mulighet til å arbeide kreativt og tverrfaglig med de ulike fagområdene i rammeplanen. Det å arbeide prosjektbasert bidrar til å skape tilhørighet i gruppen, det engasjerer barn og voksne og er en viktig arena for barns medvirkning. Ved at vi skaper disse arenaene hvor alle barn blir sett og hørt, gir vi barna større rom og mulighet for demokratisk deltakelse og danning. Dette barnehageåret, som fjorårets, skal avdelingene arbeide med prosjekter ut fra felles barnelitteratur, og knytter prosjektene opp til de ulike fagområdene i Rammeplanen.   


Siste fra InstagramLes mer om barnehagens pedagogiske innhold i Årsplanen vår!