Mattisskogen

Nytt prosjekt: Småkryp til lands og til vanns!

«Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling» (KD, 2017).

20190522_100115 MS mai 2019 (64)

 

 

 

 

 

 

Vi er ofte på turer i skogen og på plassen vår. Den siste tiden har vi funnet fler og fler insekter og småkryp. Skogen kryr av dem og barna synes det er spennende og morsomt å finne forskjellige småkryp. Derfor ville vi bruke denne perioden mot sommeren til å utforske og lære mer om insekter. Vi har med oss lupeglass, slik at vi virkelig kan studere insektene.

MS uke 22 (72)

 

«Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring» (KD, 2017).

 

 

MS uke 22 (65)

MS uke 21 (3)

Vi har vært på insektsafari og sett hvor de forskjellige insektene befinner seg i skogen. Under treet som har falt ned på bakken, finner vi skrukketroll og skolopendere. I fuktig jord finner vi meitemark og i vannet fant vi rumpetroll. Når vi er på tur leder barna oss til store steiner og stubber, og vi finner forskjellige insekter, barna vet akkurat hvor de skal lete. Vi har med oss bilder av forskjellige småkryp som barna har vært med på å lage. Da kan vi lett finne ut av hva vi har funnet.

MS mai 2019 (59)    MS uke 22 (28)

«Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen» (KD, 2017).

MS uke 22 (85)

Vi har lyst til å ta vare på insektene, så vi har samlet inn naturmaterialer til insketshotell. Insekter liker å bo forskjellige steder. Bier for eksempel, legger egg i tynne rør. Når de har lagt egg, tetter de igjen røret med leire. Dette måtte vi tenke over når vi skulle henge opp hotellene. Vi opplever at det blir lek og læring, i tillegg til at barna får spennende og meningsfulle opplevelser.

20190522_092444  MS uke 22 (59)

 

 

SJØRØVERI

 

IMG_7579

Mål for prosjektet: Barnehagen skal fremme barns fysiske og psykiske helse.

Fokusområde: Livsmestring og helse.

Fagområder: Natur, miljø og teknologi og Antall, rom og form.

Nyeste innlegg ligger øverst.

I det siste har prosjektet beveget seg litt i en annen retning. Barna er vedlig opptatt av vann og vi ser at barna utforsker mye ute med vann. De fyller bøtter med vann, tømmer, deler og utforsker ting med vann. Med bakgrunn i dette har vi den site tiden hatt ulik vanneksperimenter inne også. Først lagde vi «Lavalamper». Ved å skaffe tilveie vann, olje, konditorfarge og brusetabletter, men dette veldig spennende.

Et annet eksperiment gjorde vi ved å ha to vaser fylt med vann. Vi hadde to klementiner, en med skall og en uten skall. Hva skjedde?

20190401_124225

En dag kom det et nytt brev fra Kaptein Malte. Han lurte på om vi kunne lage et sjørøverflagg som kunne henges opp på Gruffalo-skogen. Han sa også at han hadde et kjæledyr som vi snart skulle få hilse på. Dette hørtes spennende ut. Vi satte i gang med å lage et flagg, og ventet spent på å få møte Kaptein Maltes kjæledyr. Og en dag kom papegøyen Skully på besøk. Skully skal bo på Mattisskogen fremover og vi ønsker å bruke dette kjæledyret for å fremme barns lek, sosoiale kompetanse og egne omsorgshandlinger. Barna synes det var spennende med Skully og de ble veldig fornøyde med at vi skal trekke et barn hver fredag som skal få ha med seg Skully hjem. Sammen med Skully vil barna få med en bok hvor de kan få hjelp til å skrive ned hva Skully har vært med på i helga.

 

MS uke 12 (1)

Vi har også hatt fokus på å lage litt rekvisitter som sjørøvere har. Vi startet med å lage oss kikkerter, slik at vi kan lettere finne skattene. Barna har også laget sitt eget sjørøvertørkle. Vi har også laget felles sjørøverflagg til å ha inne på Mattisskogen. Fagområde Kunst, kultur og kreativitet: «Barna skal få ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede, og få støtte i å være aktive og skape kuntneriske og kulturelle uttrykk.» KD2017. Vi håper at vi med å gi barna felles rekvisitter, vil se bruk av dette i barnas lek.

 

 

 

 

 

Vi vil i starten på prosjektet ha fokus på fagområdet: Antall,rom og form, og vil jobbe litt med skattekart. Vi vil introdusere barna for ulike typer kart. Kart med bilder av kjente holdepunkter ute og inne i barnehagen, og holdepunkter i nærmiljøet. Vi vil også tegne kart. Dette gjør vi for å få barna til å øve seg på å kjenne igjen ulike holdepunkter til ulike steder i deres nærmiljø. Vi støtter på denne måten barna i sin utvikling av plassering og orientering. Fagområde: Antall, rom og form: «Barna skal gjennom lek og eksperimenter, oppdage, undre seg over og utvikle grunnleggende forståelse for matematiske begreper» KD 2017.

Her ser dere bilder fra nok en skattejakt.

 

 

 

 

 

Da desember kom i fjor hadde vi grøtfest med Gruffalo, og sa farvel til han for denne gang. Etter 7 måneder med Gruffalo-prosjekt, var både små og store på Mattisskogen klare for noe nytt og spennende. Hva dette «noe» skulle bli visste vi imidlertid ingenting om.

I lys av boken «Det viktigste er å få leke» av Margareta Öhman og utvalgte kapitler fra Terje Melaas sin bok «Blikk for lek i barnehagen», som er faglitteratur personalet i Skavli Barnehage jobber med dette barnehageåret, ønsket vi å bruke de første ukene av det nye året på å observere barnas lek. Vi valgte ut et personal hver dag i disse ukene som skulle ha et ekstra ansvar for å observere hva barna lekte, hvor de lekte og hva de var opptatt av. Vi ønsket at observasjonene vi gjorde skulle legge grunnlaget for valg av prosjekt. Rammeplanen for barnehagen (KD, 2017) sier at personalet skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg av gjennomføring av temaer og prosjekter. Slik ønsket vi å sikre en reell medvirkning fra barnas side i valg av et nytt prosjekt.

Det er ikke alltid så lett å få øye på hva som skjer i leken til de aller minste, da leken stadig skifter fra en ting til en annen, og det som vi voksne kan oppleve som litt kaotiske tilstander, er for barn morsom og meningsfull boltrelek eller begynnende rollelek. Etter en tids observasjoner så vi imidlertid at et leketema som dukket opp ved flere anledninger både i lek i barnehagen og på tur var sjørøvere. Vi diskuterte våre observasjoner sammen på personalmøte, og alle sammen så mulighetene for et spennende sjørøverprosjekt. Etter noen ukers planlegging ble det «Kick off» for vårt nye prosjekt i uke 5. Fagarbeiderne på avdelingen hadde fått ansvaret for å planlegge den aller første samlingen i det nye prosjektet.

I samlingsstunden vår på morgenen pleier vi å ha en kurv med sanger som barna får trekke fra etter tur. Denne dagen i samlingsstunden lå det sammen med sangene et brev fra en sjørøver ved navn Kaptein Malte som savnet å ha venner. Han ga oss også et skattekart med lovnader om at hvis vi fant skatten fikk den bli vår!

 

 

 

 

Da bar det ut på tur, og etter å ha fulgt veien og bildene tegnet opp på skattekartet kom vi til Gruffaloskogen. Midt på bålplassen vår stod det en skattekiste!! Henrykte barn og voksne var storfornøyde med å ha funnet skatten! Oppi skattekisten var det gullpenger og flotte svarte øyelapper. Alle barna fikk hver sin øyelapp, og dermed skjøt sjørøverleken fart umiddelbart. Og med et var vårt nye prosjekt «Sjørøveri» i gang.

 

 

 

 

GRUFFALO

På Mattisskogen har vi et prosjekt som tar utgangspunkt i karakterene: Gruffalo og Vesla, fra Bøkene «Gruffalo» og «Lille Gruffalo» av Julia Donoldson og Axel Scheffler.

 

 

 

 

Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt, men med hovedvekt på Rammeplanens fagområde: Natur, miljø og teknikk og på Livsmestring og helse.

Hovedmål: Barna skal få begynnende kunnskap om naturfenomener, fysiske lover, dyreliv, planter, teknologi og redskaper.

Delmål: Personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.

Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

Prosjektet startet opp i april forrige barnehageår, men var fortsatt så populært i barnegruppa da barna kom tilbake etter sommerferien, at vi valgte å fortsette med det i år også. Barna har blant annet fått kjennskap til Gruffalo og de andre dyrene i bøkene gjennom eventyrstunder, hyggelig møter med Gruffalo, brev med oppdrag fra Gruffalo.

I år har vi også blitt kjent med Vesla, gjennom eventyret «Lille Gruffalo». Vi har lest boks mange ganger og sett på filmen om «Gruffalo og Vesla». Etter at vi fikk vite at Gruffalo hadde et barn, fikk vi et stort og viktig oppdrag av Gruffalo. Dette fant vi i den magiske kofferten da vi var på tur i skogen.

MS uke 41 (134)

Nyeste innlegg ligger øverstMS uke 41 (132)

Mål for bærekraftig utvikling: Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.

En dag da vi kom til Gruffalo skogen var hele plassen full av søppel! Vi fant også den magiske kofferten der, og i den lå det et brev fra Gruffalo, og en stor svart søppelsekk. I brevet sto det som følger:

MS uke 41 (131)

Vi tok søppelsekken fatt og alle barna var veldig ivrige på å rydde plassen fri for søppel. Vi satt den i gapahuken og dagen etter, da vi kom tilbake, hadde Gruffalo og Lille Gruffalo satt fra seg en kurv med spennende matvarer vi kunne smake på, som takk for hjelpen.

MS uke 41 (132)

 

 

 

 

 

 

En uke senere hadde noen forsøplet Gruffaloskogen igjen, og da gikk alle barna i gang med å rydde plassen med en gang. Det var helt tydelig at de hadde forstått at søppel ikke hørte til ute i naturen.

I forrige uke dukket Gruffalo selv opp utenfor barnehagen og lurte på om vi ville være med han en tur i nærmiljøet rundt barnehagen og plukke søppel- Gjett om vi ville! Og gjett om vi fant mye rart; sjokoladepapir, yoghurtbegere, skvettlapp fra en bil, en halv BH, et pannebånd, en snekkerpenn, et plastrør og mye mer.

Etter disse «søppelplukke-turene» har vi tatt med søppelet hjem og sortert det. Vi har hatt «søppelsamlinger» hvor vi har snakket om og studert det vi har funnet nærmere. vi har også laget vår egen kildesorterings-plakat med kategoriene «matavfall», «papp, papir og drikkekartong», «plastembalasje» og «restavfall». På den har vi limt opp noe av det søppelet vi har funnet i den kategorien det hører hjemme. Dette søppel-kunstverket har vi hengt opp inne på Mattisskogen. Noe søppel var også litt spennende og leke med og sortere, som smoothie-korker.

 

 

 

 


Romforståelse; en forståelse av sin egen kropp i forhold til verden omkring

I tillegg til fagområdet natur, miljø og teknologi, er antall, rom og form det andre fagområdet vi har i fokus i Skavli barnehage dette barnehageåret. Dette fagområdet handler blant annet om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Innenfor dette fagområdet har vi så langt i prosjektet hovedsakelig jobbet med det vi kaller for «romforståelse».

Romforståelse er den erkjennelsen vi har av oss selv i forhold til omgivelsene vi befinner oss i, orientering og retning, plassering og lokalisering. Barn bør få en forståelse av seg selv i forhold til det tredimensjonale rommet de lever og beveger seg i, og denne forståelsen utvikles i nær sammenheng med den motoriske utviklingen. Det handler om å undre seg over og utforske omgivelsene med hele seg, ute, som inne. Rammeplanen sier: «Barnehagen skal bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse».

Vi har hatt flere aktiviteter med barna som utvikler romforståelsen. En stein langs veien blir like mye et holdepunkt for barna gjennom at de får klatre på eller dytte på den, altså erfare den kroppslig, som at de ser den med øynene.

 

 

 

Vi lar barna få lede veien når vi skal til plassen vår i skogen. Dette er det flere av barna som mestrer, og dette kan de fordi de nå har dannet seg et indre mentalt kart over veien dit.

 

 

 

Vi har lekt en del gjemsel på tur, og dette gir gode erfaringer med rom og retning. Vi klatrer og balanserer på steingjerdet ved plassen, som også utvikler forståelse for det tredimensjonale rommet.

 

 

 

Vi har også laget en gapahuk i skogen, og på denne måten laget oss et eget rom i rommet. Til denne gapahuken gikk vi sammen på let etter stokker og lange pinner som vi skulle bruke til reisverk for veggene. Da sammenlignet vi størrelser på pinnene og vurderte sammen om pinner var for korte, passe eller for lange. Eller for «små» eller for «store» som ofte er naturlige måter for de minste å sammenligne ting på.

MS uke 39 (27)

Generelt er vi bevisste på det matematiske hverdagsspråket, og med å benevne det vi erfarer med plasseringsord, som når vi leker «inne i hytta», klatrer «oppå» steingjerdet, klatrer «over» eller «under» det store treet på stien på vei til plassen vår osv.

Alt dette er med på å utvikle barnas romforståelse.

 

Vi har også beveget oss innenfor fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet og laget våre egne Gruffalo-portretter. Her har vi plukket blader i skogen og limt disse på ark. Så har barna limt på øyne og horn.

MS uke 41 (130)

For å gjøre boka lettere tilgjengelig for de yngste barna har vi også laget oss et figurteater som vi bruker for å formidle historien. Dette synes barna er veldig spennende.

MS uke 41 (9).JPG

Vi har også hatt besøk av Gruffalo, slik at han fikk se det nye huset sitt. Han synes det var blitt så fint! Han vil også gjerne at vi skal bruke plassen, da han og Vesla ikke er hjemme hele tiden. Så vi har ordna med bålplass og bjerkestubber med navn, som vi kan sitte å spise på. Vi har også laget et stort skilt som vi har hengt opp på plassen vår. Vi har kalt plassen for «Gruffaloskogen». Og selvfølgelig har vi bålvettregler som vi har hengt opp på plassen og som vi har snakket mye om.

 

 

 

 

 

 

 

 

Men huset var ikke tett, så vi fikk et nytt oppdrag fra Gruffalo. Vi måtte finne noe som kunne tette taket. På leiting i barnehagen fant vi en kjempestor pressening. Den kunne brukes. Vi måtte jobbe litt for å få presseningen på plass og måtte kjøpe teltplugger for å feste den, men nå er den tett og fin.

MS uke 39 (82)

 

Det første vi gjorde var å gå på flere turer i skogen for å finne en egnet plass, hvor vi kunne lage huset. Men hva skulle vi lage det av? Vi fant raskt ut at det er mange stokker og pinner i skogen, så da vi fant fram til plassen, begynte vi å samle stokker og pinner.