Mattisskogen

Årets prosjekt på Mattisskogen: “ZOG”

Zog

Vår arbeidsmetode i Skavli barnehage er prosjektarbeid, og hvert år tar vi utgangspunkt i en nøye utvalgt bok tilpasset barnegruppa som vi jobber med hele barnehageåret igjennom. Vi ser at denne måten å være sammen på i et felles prosjekt skaper inkluderende lek og læringsmiljøer. Fellesskapet som oppstår i en gruppe når man jobber sammen om noe tredje, gir en god arena for arbeidet med relasjoner, lek og omsorg. Gjennom disse prosessene får vi en unik mulighet til å møte, se og støtte barna

I fjorårets prosjektbok på småbarnsavdelingene «Plass bakpå kosten» var dragen en karakter som ble veldig populær blant barna. Samme forfatter og illustratør fra fjorårets prosjektbok har også skrevet flere bøker hvor en drage er hovedkarakteren. Dette er bøkene om Zog, og vi har valgt den første boka i denne serien som årets bok.

«Zog» handler om en liten drage som går på en skole for drager hvor han skal lære seg ting som drager må kunne. Han får seg også en venn i en prinsesse som heter Perle, som helst ikke vil være prinsesse, men som heller vil jobbe som lege. Boka har tekst på rim og store, detaljrike illustrasjoner. Den inneholder mange elementer man kan bruke i et tverrfaglig helårsprosjekt, og som man kan spinne videre på sammen med barna gjennom samtaler, felles opplevelser og ved å ta i bruk kreativitet og fantasi. Vi jobber ut ifra et medvirkningsperspektiv, hvor vi ønsker at barna så langt det er mulig får være med og påvirke prosessen underveis.

Vi jobber tverrfaglig med alle de syv fagområdene i rammeplanen året igjennom, men fagområdet vi vil ha i fokus dette året på Mattisskogen er “Kropp, bevegelse, mat og helse”. Under dette fagområdet ligger det i Rammeplanen for barnehagen (KD, 2017) at barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi gleder oss til et begivenhetsrikt år!


Vi har valgt å ta utgangspunkt i de to figurene «Zog» og «Perle» i prosjektet vårt. Vi vil ta fatt i Perle`s gode egenskaper som omsorg og vilje til å hjelpe andre. Vi vil utvikle naturlekeplassen vår i skogen til Perle`s sykestue. Vi håper plassen vår vil være en arena for å leke ut fiksjonen i boka. Sykestuen vil også være et sted hvor vi viser omsorg for levende dyr og hverandre. Vi vil også ha vår egen Drageskole. Drageskolen vil være vår felles plattform for lek, læring, samhold, mestring og utfordringer. Drageskolen skal by på varierte opplevelser og erfaringer, både gjennom oppdrag og aktiviteter. Her skal alle barna få oppleve mestring på bakgrunn av sine egne forutsetninger.

Vi startet opp med at alle barna fikk utdelt hver sin koffert. I kofferten lå det et brev fra Zog og Perle. Kofferten inneholdt et bilde av hvert barn og en pulsvarmer. Pulsvarmeren skal brukes hver gang det er Drageskole. Barna fikk i oppdrag å dekorere hver sin koffert. Kofferten skal også brukes som et bindeledd mellom barnehagen og barnets hjem. Bana skal få ha med kofferten hjem innimellom og utføre enkle oppdrag.