Lønneberget

Den store fuglejakten

Dette barnehageåret har avdelingene på stor side bestemt at vi skal jobbe med prosjekt som tar utgangspunkt i boken; “Den store fuglejakten” av Nora Brech. Boken handler om Kim og Carl som hjelper professor Fiær med å finne den sjeldneste og mest praktfulle av alle fugler, nemlig regnbuespetten. 

På Lønneberget har vi valgt å fokusere på fagområdet; Kunst, kultur og kreativitet. “Iarbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering” (KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet). 

Det er noe i busken!

Lønneberget har en egen plass i skogen. Vi pleier å dra dit for å leke både rollelek og boltrelek, vi spiser mat, enten det er nistemat eller noe vi lager sammen på bålet. 

“Barnehagen skal tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse” (KD, 2017: Danning).

Denne fredagen var vi alle sammen på plassen, noen klatret i trærne, noen husket, mens andre plukket bær. Plutselig er det noen som får øyet på noe i en busk. Han roper på oss andre for at vi skal komme å se. Hva er det? Kan vi ta på det? Er det noen som har mistet noe?

“Barnehagen skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet” (KD, 2017: Danning).

Vi bestemmer oss for å undersøke nærmere. Vi løfter forsiktig opp det hvite og litt grå tingen fra busken. Det er et egg! Et stort egg. Men fra hvem? Kanskje en dinosaur, eller en påskekylling eller en drage fra verdensrommet!

“Barnehagen skal støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem” (KD: 2017: Læring).

Vi kjenner på egget, det er kaldt. Vi lukter på egget og det lukter maling. Vi hører på egget og det er noen inne i det! Kan vi snuse egget og se, er det noen som sier. Nei det kan vi ikke, ikke før det er klart, er det noen andre som sier. 

Vi bestemmer oss for at vi skal ta med egget til barnehagen og passe på det, slik at det ikke er noen som tar det. Kanskje det til og med kommer noe ut av det!

Vi studerer egg 

“Barnehagen skal være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter” (KD, 2017: Læring). 

Vi har tatt med oss det egget vi har funnet i skogen, tilbake til barnehagen. Vi er veldig nysgjerrige på hva som er inne i egget. Men hva skjer om vi knuser egget før det er klart? Det måtte vi finne ut av. 

“Barnehagen skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering” (KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet).

Alle får hvert sitt hønseegg, det får de gjøre akkurat som de vil med. Det er mange knuste egg i løpet av kort tid. Noen rører sammen egget slik at både plomme og hviten blander seg sammen. Noen synes at egget er klissete og ta på, noen smaker og noen lar hviten skli gjennom hendende. 

“Barna skal få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt” (KD, 2017: Natur, bevegelse, mat og helse).

Rommet er fylt av entusiastiske lyder. Noen ser på hverandre å smiler andre er for oppslukt i sin egen utforskning til å legge merke til at det er noen andre i rommet. Det finnes ingen riktig eller feil måte å gå frem på, det handler kun om egen utforskning, alene og sammen med de andre. 

Hva er inne i egget?

«Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller» (KD, 2017: Mangfold og gjensidig respekt).

Egget har fått et rede i en gren inne på avdelingen. Vi må ofte ta ned egget for å kjenne om det fortsatt er liv inne i det. Det er det! Men hva er det? Vi har mange forskjellige teorier på hva som kan være inne i egget. Kan det være en krokodille eller et monster? Kanskje en enhjørning, saksedyr eller pappa?

«Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk» (KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet).

Vi maler det vi tror er inne i egget. Vi spør hverandre og er nysgjerrige på hva de forskjellige maleriene er for noe. «Hva tror du er det?» Er det er som spør. «En enhjørning.» Svarer den andre. «Åh, tenk om det er en enhjørning da!»

«Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen» (KD, 2017: Medvirkning).

Vi lager rede

Ved plassen vår i skogen er det er tre med et rede i. Vi fant jo også egget på plassen vår, så vi har en teori om at egget vi fant har falt ned fra treet.

«Barna erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse. Barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse» (KD, 2017: Antall, rom og form).

Vi tenker at vi må beskytte egget, holde det varmt og passe på det til det klekker. Hva enn det er inne i egget…

Vi lager figurer

Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø (KD, 2017: Progresjon).

Vi har tidligere malt det som vi tror er inne i egget. Det er mange forskjellige teorier som setter i gang flere interessante samtaler. For å bygge videre på fantasien og kreativiteten har vi laget figurene av trolldeig.

Barna har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer (KD, 2017: Kunst, kultur og kreativitet).

Figurene står i skapet på utstilling slik at de kan vise andre barn og voksne hva de har laget og historien til egget. Barna tar også frem figurene og leker med dem. Figurene er litt skjøre, så de er ekstra forsiktige med dem. De har full oversikt over hvem som har laget hva og de ulike ideene om hva som kan gjemme seg inne i egget.

Barnehagen skal legge til rette for fordypning, gjenkjennelse og gjentakelse i barnehagens innhold og arbeidsmåter, introdusere nye perspektiver og tilrettelegge for nye opplevelser og erfaringer (KD, 2017: Progresjon).

Vi finner et enhjørningshorn

Det har vært mange teorier på hva som er inne i egget vårt. En av de er at det er en enhjørning inne i egget. Da vi var på tur til plassen vår, fant vi til og med et enhjørningshorn! Et helt ekte. Vi er litt usikre på om det har noe med egget å gjøre, men det vi vet, er at vi har funnet et ganske magisk sted i skogen der det skjer mye rart.

«Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap» (KD,2017: Mangfold og gjensidig respekt).

Egget er borte

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet (KD, 2017: Medvirkning)

Det er mandag morgen og vi sitter inne på avdelingen og spiser frokost. Plutselig er det noen som ser at redet er tomt og at egget er borte! Flere av barna ser forskrekket på hverandre. Når fler barn blir levert den morgenen, kommer de andre barna og forteller nyheten. Egget har forsvunnet.

Barnehagen skal utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler (KD, 2017: Danning)

Barna begynner å undre seg over forskjellige teorier på hva som kan ha skjedd med egget.

Kan det ha vært en tyv inne i barnehagen og stjålet egget vårt?

Kanskje mammaen til egget fant egget sitt og tok det med hjem?

Kan egget ha klekket og det som var inne i egget har dratt hjem til familien sin?

Kan noen ha kidnappet egget?

Vi leter etter egget

Personale skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (KD, 2017: Natur, miljø og teknologi).

Vi savner egget vårt og vi er veldig nysgjerrig på hva som har skjedd med det. Har det klekket? Tar noen andre vare på det? Har noen tatt det?

Vi har bestemt oss for at vi må finne egget. Vi ser etter spor og leter under trær, i bekker og bak steiner

Barnehagen skal bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt (KD, 2017: Kropp, bevegelse, mat og helse).

Vi finner rare ting når vi leter. En dag fant vi eggeskall på de merkeligste steder. Vi bestemte oss for å ta med oss alle eggeskallene vi fant. Noen måtte vi klatre opp for å se, mens noen måtte vi fiske ut av bekken. Mens en forsøkte å fiske et eggeskall fra bekken, heiet de andre barna på han.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap (KD, 2017: Livsmestring og helse).

En dag da vi gikk til plassen vår i skogen, så vi noe rart oppe i et tre og det var bunnet fast med et tau. Noen prøvde å klarte opp i treet, mens de andre barna heiet på han. Men tauet var for høyt oppe til at man kunne klatre opp. De voksne prøvde også, men det var for høyt for alle vokse også. En kom på en ide om å bruke en pinne.  Barna fortet seg å finne lange pinner slik at de kunne få tak i tauet. Det funka!

Men hvordan skulle vi bruke tauet til løsne det som hang i treet? Vi måtte diskutere, samarbeide og prøve forskjellige ideer.  Noen måtte dra i tauet og noen måtte ta imot tingen. Til slutt samlet alle seg for å dra tauet i håp om at tingen i treet skulle løsne. Etter hvert løsnet det og vi fikk se hva det var. Det var en pose med et påskeegg inni og et brev.

I brevet stod det at noen som heter Børre hadde hørt oss rope etter egget. Han han også sett noen flytte egget fra tre til tre. Vi fikk et tips om at vi måtte se opp!

Personalet skal støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet og synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet (KD, 2017: Danning).

Vi snakker med Børre inne i treet

Barnehagen skal sørge for at barna opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper (KD, 2017: Kropp, bevegelse, mat og helse)

Etter at Børre fortalte oss at vi burde se opp har vi lett og lett etter blant de høyeste trærne. Vi har klatret i fjell utenfor stier i skogen. Plutselig hører vi noe fra et tre. Noen som prøver å få vår oppmerksomhet og roper hallo. De kommer fra inne i et tre. Vi løper mot treet og lurer på hvem som er inne i treet. Han lurer på om vi har fått brevet hans. Da skjønner vi at det er Børre som er inne i treet!

Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (KD, 2017: Natur miljø og teknologi).

Han sier at han har sett noen eller noe som løper rundt med egget vårt. Noen blir sinte og sier “Tyven har tatt egget vårt” Børre sier at han skal hjelpe oss å finne tilbake til egget vårt slik at vi kan passe på det igjen. Det er viktig at noen passer på egget. Han sier at han har sett noen i nærheten av hoppbakken.

Han rekker omtrent ikke fullføre setningen før noen av barna er på sprang mot hoppbakken. Vi leter og leter, vi finner noen regnbuefjær, men ikke noe egg. Vi får dra tilbake til og lete senere.

Vi får kart av

Vi har lett etter egget uten hell. Vi bestemmer oss får å gå å spørre Børre igjen, om han har noen flere ideer om hvor vi kan lete eller om han sett noe, men han er ikke hjemme.

Istedenfor er det et lite egg, med et kart inni.

Vi ser på kartet at det er en stor eks ved bunnen av hoppbakken, vi forter oss til bunnen av hoppbakken, men vi er for sene. Det vi finner er et tomt rede fullt av regnbuefjær. Noen mener at det har gått for langt og at vi faktisk burde ringe politiet. Andre er i ekstase over at egger faktisk er i nærheten. Kanskje hvis vi går tilbake til redet i morgen, så er egget der?  

Barnehagen skal formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer (KD, 2017: Etikk, religion og filosofi).

Vi roper på Børre og finner egget

Vi er tilbake ved hoppbakken får å lete etter egget. Vi leter og leter. Vi roper etter egget. Ingen tegn til egget. Vi begynner å rope på Børre. “Børre! Hjelp oss!” Plutselig finner vi et spor, Børre hjelper oss. Vi finner en medaljong, vi prøver å åpne den etter en, mens vi heier spent på hverandre. Endelig får vi den opp, det er en gåte inne i medaljongen; For å finne egget, må dere finne skjegget, står det.

Barnehagen skal sørge for at barna erfarer at alle får utfordringer og like muligheter til deltakelse (KD, 2017: Nærmiljø og samfunn).

Skjegget? Hva slags skjegg? Vi leter og leter, plutselig så ser vi et skjegg rundt et egg. Inne i egget er det et nytt kart. Vi følger kartet til toppen av hoppbakken. Så begynner vi å se piler i ulike retninger. Vi følger pilene. Vi er spente og veien føles uendelig lang. Endelig ser vi det! Etter tre lange måneder, har vi funnet egget.