Lønneberget

PølsetjuvenPølsetjuven – Samlaget


I år har avdelingene på stor valgt å ta utgangspunkt i boken Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal. Boken handler om tyven Kjell som bor sammen med tyvefamilien sin. Kjell liker ikke å stjele og vil heller være noe annet, men hva? Dette har vi på Lønneberget lyst til å hjelpe Kjell å finne ut av.

Prosjektet bidrar til at barna får felles erfaringer og inspirer til lek, undring og refleksjoner. De andre avdelingene på stor har også Pølsetjuven som utgangspunkt i prosjektet. Dette bidrar til å skape felleskap og er med på å bygge vennskap.

Barna er med på å føre prosjektet videre hele veien gjennom innspill og lek. Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt, men vi vil ha ekstra fokus på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Vi bruker bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter (KD, 2017).

Nye innlegg ligger øverst.

Vi er forskere!

“Barnehagen skal observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser” (KD, 2017: Lek). 

Noen av barna har vært opptatt av serien som heter Labyrint. I den serien er det en slimbaron som heter Daidalos, roboter og oppgaver som man må fullføre. Dette tenkte vi at kunne være noe for Kjell. Vi ville forske på slim, hvor det kommer fra og hvordan vi kan lage det. Vi har sett slim på trærne når vi er på tur og vi har laget slim av forskjellige ingredienser og farger.

“Barnehagen skal ta initiativ til lek og aktivt bidra til at alle kommer inn i leken” (KD, 2017: Lek). 

“Barnehagen skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd” (KD, 2017: Natur, miljø og teknologi). 

Det var veldig Spennede å lage sitt eget slim! Noen ganger ble slimet klissete og da synes noen det kunne være ekkelt å ta på. Andre synes det var deilig å ta på og ville holde alt slimet mellom hendene sine. Vi brukte alle sansene i vår forskning av slim. Vi kjente på det, luktet på det, det hørtes litt rart ut når man klemte på det. Vi smakte til og med på det, og det var godt!

“Barnehagen skal bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser” (KD, 2017: Kropp, bevegelse, mat og helse). 

Vi finner spor i skogen

Vi er på tur i skogen. Plutselig for noen av barna øyet på noe i en busk. Etter hvert er alle barna samlet rundt for å se hva som lå i busken. Det er en maske som superhelter bruker, sier noen. Nei, det er en maske som tyver bruker mener noen andre. Ja! Det er det det er, blir de enige om.  Det har vært en tyv i skogen og han har tatt alle insektene som vi er vant til å finne, men som vi ikke fant i dag. 

Vi leser om pølsetjuven til fruktmåltid og tenker at det kan være tyven Kjell sin maske. Vi vil sende den tilbake til han, for vi er jo ikke tyver. 

Dagen etter får vi et brev. Det er fra Kjell. Han sender oss masken sin tilbake. Han vil ikke være tyv mer, så han trenger den ikke lenger. Han vil ha et annet yrke og lurer på om vi kan hjelpe han med å teste ut ulike yrker. Det vil vi! Men hva slags yrker finnes det? Vi lager en liste. 

Hva slags yrke skal vi teste ut? 

Vi er psykologer

Vi er på plassen vår i skogen og plutselig for en voksen øye på en stripete kledd mann som legger noe i postkassen. «Det er Kjell!» roper barna og løper bort til postkassen. Ingen av dem har sett Kjell eller mannen som de voksne så. Noen begynner å lete etter han, mens andre vil se hva han la i postkassen.

I postkassen ligger det et brev. Brevet er til Lønneberget fra Kjell. «Det var Kjell som hadde vært her!» I brevet står det at Kjell har mange følelser. Han blir sint når brødrene stjeler lekene hans. Han blir lei seg når han ikke får lov å være med å leke. Han blir glad når mamma lager pannekaker til middag. Han synes det er spennende med følelser og har hørt at psykologer jobber med det. kanskje det kan være yrket for han?

Vi undrer oss litt over hva en følelse er, hvordan det ser ut og hvordan det høres ut. Hvordan er jeg når jeg er sint? Hvordan kan jeg vise at jeg er sint? Det er fint å kunne bli sint! Hva kan man gjøre når noen andre er sinte? Når blir jeg redd? Når blir jeg glad? Hvilke farge har de ulike følelsene ut? Vi eksperimenterer litt med maling. Vi lager farger og maler. Følelser er ganske spennende!

Vi har fått nytt oppdrag – Hvordan er det å jobbe på et sykehus?

Vi fikk et nytt brev fra Kjell. Han hadde sett at vi lekte mye sykehuslek. Han synes det så veldig spennende ut med operasjoner og sprøyter. Kanskje dette var yrket for han? Han ville at vi skulle hjelpe han å finne ut av hvordan det er å jobbe på et sykehus.

Først lagde vi et tankekart om hva vi forbinder med sykehus.

Det var mange som hadde gjort seg opp noen tanker om hva som foregår på et sykehus og mange som hadde erfaringer fra det å besøke både leger og sykehus. Noen hadde akkurat vært å tatt røntgenbilde av armen mens andre hadde fått sprøyte.

Noen dager senere var kuben gjort om til et sykehus, det var røntgenbilder, sprøyter, drakter, bandasje og mye mye mer. Det er spennende å prøve ut forskjellige ting som skjer på et sykehus. Når noen slår seg, kommer andre løpende med bandasje og plaster. Vi har operert og blitt operert, det fødes babyer og tas blodprøver. Alle har en rolle på sykehuset. Noen må gi bedøvelse, andre må bandasjere og noen må sy og fjerne sting.

Prosjekt og rolleleken

“Barnehagen skal bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer” (KD, 2017). 

Vi blir inspirert til å utforske nye yrker hver dag. Vi kan bli inspirert av bøker, filmer eller om et av barna har vært hos frisøren i helgen. Noen yrker jobber vi over lengre tid, mens andre en kortere periode. 

“Barnehagen skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Barnehagen skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek” (KD, 2017). 

Gjennom å utforske og leke ut ulike yrker kan alle bli med på sitt nivå og utvikle egen forståelse. Hva er din erfaring hos en frisør? Barna spiller videre på hverandres innspill og leken utvikles i alle slags fantasiverdener. 

“Barnehagen skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek” (KD, 2017). 

Barna leker ut yrker på alle arenaer i barnehagen. Med lego kan vi være jobbemenn som lager store hus og garasjer eller vi kan sette sammen en stor bondegård. Noen er bonde, noen er en hest, mens noen må kjøre traktor. Det er kanskje en familie som bor der, barnet i familien går på skole og der jobber det en lærer som gir ut lekser. Det er plass til alle i leken. 

“Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett” (KD, 2017).

Vi får materialer fra foreldre som har disse yrkene. På denne måten får foreldrene muligheten til å involvere seg i prosjektet. Barna lærer om familien sin, seg selv og om andre. Det er mange forskjellige yrker, noen er like, mens andre er helt forskjellige.