Lønneberget


«Kubbe»


 

Gjennom dette prosjektet skal vi fordype oss i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Gjennom estetiske opplevelser og skapende arbeid skal vi legge til rette for samhørighet, kreativitet og positive relasjoner. Barna skal få erfaringer og opplevelser med ulike uttrykksformer knyttet til musikk, drama, forming, kunst, estetikk og IKT. Vi ønsker at barna skal utvikle elementære kunnskaper om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Vi vil bruke figuren «Kubbe» fra bildeboken «Kubbe lager museum», skrevet av Åshild Kanstad Johnsen, som utgangspunkt for prosjektet. Boken innehar mange ulike elementer vi ønsker å ta utgangspunkt i og videreføre. Kubbe er en figur barna lett kan relatere seg til, han elsker nemlig å samle på alt han finner…

Nyeste innlegg vil ligge først


Platesamlingen til Kubbe? 


Kartet til Kubbe viser at han har vært over hele skogen vår. Vi har litt av en jobb foran oss. I dag har vi derfor vært på tur for å begynne letingen etter de bortkomne tingene til Kubbe. På veien samarbeidet vi om å holde kurven og barna samlet ting de mente Kubbe hadde mistet. 

Vi gikk langt og kom til et sted vi aldri hadde vært før. Vi utforsket stedet og plutselig fant vi noe som ikke hørte helt hjemme i naturen. Nemlig en hel haug av CD-plater. Dette må jo være Kubbe sine. Det er Kubbe sin musikk foreslo barna, vi kan høre på CD-platene i barnehagen. Vi fylte kurven med CD-platene og tok dem med til barnehagen. På veien tilbake skinte solen på CD-platene og et av barna roper fascinert;  

«Det ser ut som en kurv med regnbuer» 

Barna holdt CD-platene mot lyset og ved hjelp av gjenskinnet kunne de lyse på bakken og hverandre. Kanskje kan man bruke CD-plater til mer enn bare å høre på musikk? Det vil vi forske på fremover.

 


Vi møter Kubbe i skogen 


I dag på Kubbe-tur skjedde det noe som var både spennende, skummelt, rart og gøy. På en stubbe i skogen satt det nemlig noe eller noen og gråt veldig høyt. Vi måtte gå nærme for å se hvem det var, selv om dette var litt skummelt. Helt nærme oppdaget vi at det var Kubbe som satt der, ensom og veldig lei seg. Kubbe fortalte at han var lei seg, fordi han hadde rotet bort alle tingene sine. Alt var borte.

 

Barna fikk veldig vondt av Kubbe og foreslo at de kunne hjelpe han å lete etter alle tingene. Da ble Kubbe kjempe glad og barna fikk utlevert et kart over hele Horten, som viste alle stedene han hadde vært. Han hadde vært på ganske mange steder rundt omkring i Horten, så vi må nok på mange turer fremover skal vi klare å finne alle tingene hans før sommerferien.


«Kubbe-tur» 


Denne høsten har vi vært på mange turer i skogen og samlet skatter akkurat sånn som Kubbe. Tilbake i barnehagen har vi sortert skattene i Kubbes grønne kasser. Barna har malt sine egne Kubbe-kasser som de har fått på plassene sine. Disse kan de bruke til å lagre alle skattene de finner og ønsker å ta vare på. Akkurat sånn som Kubbe.

Kubbe ble glad for at vi hadde funnet alle de grønne kassene hans. Han er lei seg fordi han alltid roter så fælt. Kubbe elsker fine ting, men han vet ikke alltid hva han skal gjøre med det. Kubbe har mistet kreativiteten sin og trenger hjelp av oss til å skape kunst ut av alt han finner. I forbindelse med Madikkens basar har vi lagd pinnekunst.

På turene har barna tatt i bruk digitalt kamera, der de har tatt bilder av egne oppdagelser og det de har blitt opptatt av. Disse bildene har dannet et godt utgangspunkt for samtaler mellom barn og mellom barn og voksne. Gjennom å lytte til barnas fortellinger om bildene skapes det gode muligheter for barns medvirkning.

Barna har redigert bildene i Picasa,  der de har fått erfaringer med at bilder kan eksperimenteres med og at man kan skape nye og forskjellige uttrykk. I følge rammeplanen skal barna få erfaringer med å utforske, leke, skape og være kreative med digitale verktøy (KD, 2017).


En postkasse? 


Idag mottok vi en postkasse. Oppi postkassen lå det brev fra KUBBE. I brevet sto det at Kubbe gjerne ville bli bedre kjent med oss. Siden vi hadde blitt så godt kjent med han og alle hans interessere, syntes Kubbe det var på tide at han ble bedre kjent med oss. Hvem er dere? Er dere barn? Hva er barn? Hva liker dere å leke med? Har dere familie? Hva liker dere å spise? I en lang periode har vi derfor hatt fokus på å bli bedre kjent med oss selv og hverandre.  Hvem er barna på Lønneberget?

Vi har tatt selvportretter og hatt mange samtaler omkring hva barna er interessert i og opptatt av. Foto har stått sentralt. Foto danner et godt utgangspunkt for samtaler med barn og mellom barn. Barn har tatt bilder av hva de liker å leke med i barnehagen og  fått med seg kamera hjem, der oppdraget var å ta bilder fra huset sitt som de ønsket å vise frem. Tilbake i barnehagen la vi inn bildene på dataen og barna fikk velge ut bilder de ønsket å presentere for de andre barna. Dette ga utgangspunkt for mange gode samtaler, der man fikk synliggjort både likheter og ulikheter i barnegruppen.

IMG_0423

Foto gir barna erfaringer med å uttrykke seg og kommunisere på nye måter. Og, gjennom å la barna få presentere sitt blikk på omverdenen skapes det gode muligheter for barns medvirkning.

Vi har hatt fokus på barnekonvensjonen og at alle barn har rettigheter. Oppi en Kubbe-kasse lå det plutselig en dag en krokodille. Han het Trekkoppkrokodillen, og han hadde viktig informasjon til oss. Blant annet at alle barn har rett til å bli tatt vare på, barn har rett til å være med å bestemme over sitt eget liv,  og at barn bestemmer over sin egen kropp og ingen har lov til å skade barn. Trekkoppkrokodillen ville gjerne flytte inn til oss, for å passe på at alle som kommer til Skavli er snille.

 


Hvem er Kubbe? 


I oppstarten av prosjektet har vi hatt fokus på å bli kjent med Kubbe og alle hans interesser og egenskaper. Vi har lest «Kubbe lager museum» i barnegruppen flere ganger, og vi har gjennom samtaler rundt boken lagt til rette for undring og gode dialoger gjennom å stille barna åpne, undrende spørsmål – Hvem er Kubbe? Vi bruker god tid i oppstarten av prosjekter, fordi vi ønsker at prosjektet skal forankres i hele barnegruppen. Vi ønsker å skape en felles historie som alle barna på Lønneberget kan være med å fortelle. En historie som binder oss sammen, som skaper et fellesskap, der alle får mulighet til å oppleve glede og deltakelse ut fra egne forutsetninger.

En dag vi kom inn på avdelingen sto det plutselig mange grønne kasser der. Hvem har satt dem der, og er det noe oppi? Kubbe har sånne grønne kasser, kan det være Kubbe som har vært her?

 

I kassen fant vi steiner, kongler og pinner. Det må være Kubbe som har vært på avdelingen vår. Hva vil han? Vi aner ikke, men vi vil passe på kassene hans hvertfall.

IMG_0009-2

En dag vi var på tur i skogen ropte plutselig et barn på Lønneberget:

«Det er Kubbe, han har vært her»!

Vi fant mange grønne kasser!! De var tomme, men vi gjorde som Kubbe, og brukte dem til å sortere alt vi fant i skogen. Vi tok med kassene tilbake til barnehagen. Kanskje Kubbe har rotet dem bort?