Lønneberget


«Horten på kryss og tvers – på jakt etter hus»


Gjennom dette prosjektet skal vi bli kjent med nærmiljøet og lokalsamfunnet vårt, og bruke ulike steder i Horten som arena for lek og læringsopplevelser knyttet til antall, rom og form og natur, miljø og teknologi (KD, 2017). Vi vil bruke bildeboken «Da Lille Larsens hus blåste bort» som utgangspunkt for prosjektet. Boken er skrevet av Jakob Martin Strid og belyser tematikk som hjelpsomhet, ensomhet, vennskap, samarbeid og solidaritet. Vi må hjelpe Lille Larsen med å finne huset sitt, som er blåst bort.

Hovedmål:

 • Gjennom lek og opplevelser i nærmiljøet skal barna utforske og oppdage matematikk i dagligliv, teknologi, natur, kunst og kultur og ved å selv være kreative og skapende. Barna skal få erfaring med orientering, kart, plassering, størrelser og sammenligning og få utviklet sin romforståelse. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. (Antall, rom og form)
 • Barna skal få begynnende kunnskap om naturfenomener, fysiske lover, dyreliv, planter, teknologi, redskaper og få erfaring med å lage konstruksjoner av ulike materialer (Natur, miljø og teknologi).
 • Barna skal lære og ta vare på seg selv, hverandre og naturen og få erfaringer med å gi omsorg, hjelpe andre og vise solidaritet (KD, 2017).

Dette er et tverrfaglig prosjek. I tilegg til hovedmålene har vi også delmål knyttet til alle fagområdene i rammeplanen.

Nyeste innlegg vil ligge først


Et kart

I kofferten vår lå det et mystisk kart, som viste veien til Lille Larsens hus. Før vi la i vei måtte vi studere kartet nøye, er det noe på kartet vi kjenner igjen? Hvilke holdepunkter har vi? Barna kjente igjen barnehagen, grillhytta og plassen vår. Men, vi skal jo ikke til plassen vår, vi skal til høyre, forbi den store maurtua og opp en stor bakke med mange svinger. Barna byttet på å holde kartet og måtte ta stilling til retning, avstand og rekkefølge, og sette ord på dette når de diskuterte hvor de skulle gå. «Jeg tror huset til Lille Larsen er på Dragefjellet», foreslår et av barna. Flere var enige i dette. «ja, der er det bakke og svingete vei». Det var en engasjert og spent gjeng som la i vei, kanskje vi møter Lille Larsen i dag?

Vel fremme, men ingen hus og se! Ånei, huset til Lille Larsen har nok en gang flydd av sted. Men, vi fant en bukse som vi tror tilhører Lille Larsen, og vi fant et brev. Der det sto:

«Hjelp, jeg er nok en gang tatt av vinden. Hvor er jeg?»

 


«SAVNET»

Da vi kom i barnehagen i dag hang det en plakat på døren vår. På plakaten sto det «SAVNET» og viste bildet av huset til Lille Larsen. Den kraftige vinden de siste dagene har tatt med seg huset til Lille Larsen –  det er blåst bort!! I den magiske kofferten vår lå det et tau og et brev fra Lille Larsen, der han spør:

«Kan dere hjelpe meg og finne meg»?

 

 

Hva har skjedd? Hvor har det blitt av huset? Flere av barna mener de har sett huset på toppen av fjellet i barnehagen. Vi kikker ut av vinduet, «er det et sort tak vi ser helt på toppen der?». Barna er ivrige, vi bestemmer oss for å dra opp på fjellet for å sjekke. NÅ med en gang. Det er veldig glatt ute, og kraftig vind! Et av barna foreslår at kanskje vi kan lage en lang rekke og  holde i tauet, slik at vi ikke faller? Vi kler på oss jakker, vi har ikke tid til å ta på oss dress! Vi må sjekke om huset er på fjellet, før det kanskje blåser bort igjen?

 

 

Vi kommer oss omsider til topps. Barna viser hva samarbeid er i praksis! Men, huset til Lille Larsen er ikke der! Hvordan skal vi finne huset til Lille Larsen? Og hvor skal vi lete? Barna har flere forslag:

 • Havet
 • Kirken
 • England
 • Spania
 • Et annet stort fjell – et fjell med striper

Vi trenger kikkerter, svømmebriller, svømmeføtter og en ubåt. Kanskje kan vi også lage en taubane, slik at vi kan sende mat og godteri til Lille Larsen?

Det er barnas spørsmål, nysgjerrighet og undring som skal danne utgangspunkt for prosjektet vårt. I følge rammeplanen skal alle barn få erfare at de har innflytelse på det som skjer i barnehagen (KD, 2017).Gjennom felles prosjektsamlinger ønsker vi å skape en felles historie som alle barna på avdelingen kan være med på å fortelle. En historie som binder oss sammen, som skaper et fellesskap, der alle får mulighet til å oppleve glede og deltakelse ut fra sine forutsetninger. Medvirkning og tilhørighet i et fellesskap, det å erfare at det jeg sier er viktig og blir tatt på alvor, er viktig for barnas følelse av mestring og egenverd.

 


«Der barn sover»

Vi har vært på utstilling! Vi har sett på bilder tatt av fotograf James Mollison. Han har fotografert barn verden over, og stedet der de sover om natten. Bildene viser tydelig at det er enorme forskjeller i barns liv, og skaper på den måten et godt utgangspunkt for samtaler omkring likheter og ulikheter mellom barn i verden.

 

 

Barna fikk velge hvilket rom de ville ha, og alle ville ha rommet der det var flest leker og finest seng. Ingen trodde at det gikk an å sove på et rom uten seng og med søppel rundt! Eller at noen barn må jobbe for å få penger til mat!

 

 

Barna synes det er urettferdig at noen barn i verden ikke har leker!! «Jeg har delt en leke en gang», forteller et av barna. Flere husker at de har gitt bort leker i adventskalenderen vår. Selv om noen savner lekene de har gitt bort, så er vi enige om at det er fint å tenke på at andre barn har fått en (større) glede av dem. For hva kan vi gjøre for å hjelpe barn som ikke har det så bra?

 • «Vi kan gi bort leker og klær»
 • «Vi kan si ifra til en voksen»
 • «vi kan lage ting og gi bort»
 • «vi kan dele»
 • «vi må ikke slå eller bite»

Frem mot FN-dagen skal vi ha fokus på medmenneskelighet og solidaritet. Vi ønsker at barna skal få erfaringer med å vise og gi omsorg, både for barn som ikke har det like godt som oss, men også for hverandre. I følge rammeplanen (2017) skal barna få en begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. Barnekonvensjonen handler om toleranse og likeverd. Vi ønsker at barna skal få en grunnforståelse av hva disse verdiene innebærer.

 


«Huset mitt»

Vi har lest «Da Lille Larsens hus blåste bort» i barnegruppen flere ganger, og vi har i samtaler rundt boken lagt til rette for undring og gode dialoger gjennom å stille åpne spørsmål. Vi har blant annet snakket om vårt eget hus og hjem, og hvor trist det hadde vært om det var vårt hus som ble borte. Barnas hus og hjem er en viktig del av deres identitet. I følge rammeplanen skal barnehagen synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen (KD, 2017).

Vi har blitt kjent med barnekonvensjonen og rettigheten «Alle barn har rett til å bli tatt vare på». For barna handler det å bli tatt vare på blant annet om å få mat, ha en mamma og pappa som trøster, leke og ha det gøy med vennene og familien sin. Vi er blitt kjent med «Trekk-opp-krokodillen». Han har flyttet inn på avdeligen vår og hjelper oss med å passe på at alle som kommer til oss er snille.

 

 

Ved hjelp av ulike materialer har vi konstruert vårt eget hus og samtalet omkring hvem som bor i huset vårt. Fire-åringene har laget kart over veien fra huset sitt til barnehagen. Underveis som barna tegnet ble de oppfordret til å tenke over og sette ord på viktige holdepunkter og rekkefølgen av disse. Hva ser du på din vei til barnehagen? Fotballbane, grønn butikk, Meny, rundkjøring, naboer, trafikklys var viktige holdepunkter for barna, som ble til symboler på kartet deres. Gjennom denne aktiviteten har barna fått erfaring med plassering, rekkefølge og orientering og har tatt i bruk begreper for plassering og orientering, for eksempel ved siden av, rett fram, venstre, høyre, opp, ned o.l.