Lønneberget


«Kubbe»


 

Gjennom dette prosjektet skal vi fordype oss i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Gjennom estetiske opplevelser og skapende arbeid skal vi legge til rette for samhørighet, kreativitet og positive relasjoner. Barna skal få erfaringer og opplevelser med ulike uttrykksformer knyttet til musikk, drama, forming, kunst, estetikk og IKT. Vi ønsker at barna skal utvikle elementære kunnskaper om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Vi vil bruke figuren «Kubbe» fra bildeboken «Kubbe lager museum», skrevet av Åshild Kanstad Johnsen, som utgangspunkt for prosjektet. Boken innehar mange ulike elementer vi ønsker å ta utgangspunkt i og videreføre. Kubbe er en figur barna lett kan relatere seg til, han elsker nemlig å samle på alt han finner…

Nyeste innlegg vil ligge først

 


Hvem er Kubbe? 


I oppstarten av prosjektet har vi hatt fokus på å bli kjent med Kubbe og alle hans interesser og egenskaper. Vi har lest «Kubbe lager museum» i barnegruppen flere ganger, og vi har gjennom samtaler rundt boken lagt til rette for undring og gode dialoger gjennom å stille barna åpne, undrende spørsmål – Hvem er Kubbe? Vi bruker god tid i oppstarten av prosjekter, fordi vi ønsker at prosjektet skal forankres i hele barnegruppen. Vi ønsker å skape en felles historie som alle barna på Lønneberget kan være med å fortelle. En historie som binder oss sammen, som skaper et fellesskap, der alle får mulighet til å oppleve glede og deltakelse ut fra egne forutsetninger.

En dag vi kom inn på avdelingen sto det plutselig mange grønne kasser der. Hvem har satt dem der, og er det noe oppi? Kubbe har sånne grønne kasser, kan det være Kubbe som har vært her?

 

I kassen fant vi steiner, kongler og pinner. Det må være Kubbe som har vært på avdelingen vår. Hva vil han? Vi aner ikke, men vi vil passe på kassene hans hvertfall.

IMG_0009-2

En dag vi var på tur i skogen ropte plutselig et barn på Lønneberget:

«Det er Kubbe, han har vært her»!

Vi fant mange grønne kasser!! De var tomme, men vi gjorde som Kubbe, og brukte dem til å sortere alt vi fant i skogen. Vi tok med kassene tilbake til barnehagen. Kanskje Kubbe har rotet dem bort?