Lønneberget


«Kubbe»


Gjennom dette prosjektet skal vi fordype oss i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Gjennom estetiske opplevelser og skapende arbeid skal vi legge til rette for samhørighet, kreativitet og positive relasjoner. Barna skal få erfaringer og opplevelser med ulike uttrykksformer knyttet til musikk, drama, forming, kunst, estetikk og IKT. Vi ønsker at barna skal utvikle elementære kunnskaper om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Vi vil bruke figuren «Kubbe» fra bildeboken «Kubbe lager museum», skrevet av Åshild Kanstad Johnsen, som utgangspunkt for prosjektet.

 

Nyeste innlegg vil ligge først