Lønneberget

PølsetjuvenPølsetjuven – Samlaget


I år har avdelingene på stor valgt å ta utgangspunkt i boken Pølsetjuven av Marianne Gretteberg Engedal. Boken handler om tyven Kjell som bor sammen med tyvefamilien sin. Kjell liker ikke å stjele og vil heller være noe annet, men hva? Dette har vi på Lønneberget lyst til å hjelpe Kjell å finne ut av.

Prosjektet bidrar til at barna får felles erfaringer og inspirer til lek, undring og refleksjoner. De andre avdelingene på stor har også Pølsetjuven som utgangspunkt i prosjektet. Dette bidrar til å skape felleskap og er med på å bygge vennskap.

Barna er med på å føre prosjektet videre hele veien gjennom innspill og lek. Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt, men vi vil ha ekstra fokus på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Vi bruker bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter (KD, 2017).

Vi finner spor i skogen

Vi er på tur i skogen. Plutselig for noen av barna øyet på noe i en busk. Etter hvert er alle barna samlet rundt for å se hva som lå i busken. Det er en maske som superhelter bruker, sier noen. Nei, det er en maske som tyver bruker mener noen andre. Ja! Det er det det er, blir de enige om.  Det har vært en tyv i skogen og han har tatt alle insektene som vi er vant til å finne, men som vi ikke fant i dag. 

Vi leser om pølsetjuven til fruktmåltid og tenker at det kan være tyven Kjell sin maske. Vi vil sende den tilbake til han, for vi er jo ikke tyver. 

Dagen etter får vi et brev. Det er fra Kjell. Han sender oss masken sin tilbake. Han vil ikke være tyv mer, så han trenger den ikke lenger. Han vil ha et annet yrke og lurer på om vi kan hjelpe han med å teste ut ulike yrker. Det vil vi! Men hva slags yrker finnes det? Vi lager en liste. 

Hva slags yrke skal vi teste ut?