Kirsebærdalen

Dette barnehageåret skal vi jobbe med prosjekt ut fra bildeboken «Pølsetjuven» skrevet av Marianne Gretteberg Engedal. Boken handler om «Kjell» som er født inn i en tyvefamilie. Kjell har derimot et sterkt ønske – han vil være noe annet enn tyv! Boken belyser viktige temaer som sosial kompetanse, selvfølelse, omsorg, samarbeid, bærekraft, etiske dilemmaer og selvstendighet – temaer vi ønsker at barna gjennom dette prosjektet skal få erfaringer med. Gjennom prosjektet vil vi jobbe tverrfaglig med de ulike fagområdene i rammeplanen, men har valgt å ha fokus på fagområdene «kommunikasjon, språk og tekst», «antall, rom og form» og «natur, miljø og teknologi».

Målet med prosjektet er at barna skal utvikle tillit og mot til å være seg selv, samtidig som de lærer å se viktigheten av å unne og respektere andre. Vi jobber kontinuerlig med barnekonvensjonen og rettigheten «Rett til å være den jeg er» (barnekonvensjonen, artikkel 2).

Det er alltid barnas interesser, forslag og ideer som styrer veien i prosjektet. På denne siden vil vi dokumentere prosjektet underveis i prosessen.

Følg med, nyeste innlegg vil alltid ligge øverst.

———————————————————————————————————————————————-

Oppdrag Kroppen

Vårt første oppdrag på Detektivskolen handlet om å utfordre kroppen vår og øve motoriske ferdigheter og fysiske egenskaper. Vi har den siste måneden virkelig fått utfordret oss på disse områdene, samtidig som vi har hatt fokus på øve sansene våre og bli kjent med og sette ord på egne og andres følelser. Vi har brukt skogens naturlige hinderløyper, lagd våre egne hinderløyper, klatret opp bratte skråninger og fjell og vi har utfoldet oss fysisk i gymsalen hver uke. Ordet samarbeid har stått sentralt. Gjennom alle leker, aktiviteter og øvelser har vi hatt fokus på å samarbeide og heie på hverandre. Noen av øvelsene har vært litt skumle, men med oppmuntring og hjelp fra gode venner har alle barna til slutt gjennomført øvelsene. Mestring har stått sentralt, og alle og enhver har kjent på en voldsom mestringsglede når de har gjennomført en øvelse de synes var litt skummel. Etter og ha øvd i mange uker fikk vi en telefon fra Rektor Rolf som inviterte oss til hans offisielle styrkeprøve. Alle barna gjennomførte og besto styrkeprøven med glans. En spennende og utfordrende avslutning på oppdraget vårt. Vi innehar nå et sett med detektivferdigheter som kommer godt med i jakten på Trekkoppkrokodillen og tyvene.

Etterlyst

Vi har brukt august til å bli kjent med boken og historien om Pølsetjuven. Boken engasjerer og åpner opp for samtaler omkring det å få lov til å være den man er og at vi alle er forskjellige. Barna syntes synd på Kjell som må være tyv når han ikke har lyst, og de syntes det er dårlig gjort at han blir presset til å stjele.

På tur i skogen ble vi møtt av en plakat med en etterlysning av familien Tyv. Hvem er det som har hengt opp plakaten? Er det Kjell? Er det politiet? Barna er sikre på at det er Kjell og at han trenger hjelp til å finne familien sin. Kanskje han trenger hjelp til å fortelle dem at det ikke er greit å stjele?

Barna er ivrige og foreslår at vi må være detektiver. Vi må lete etter spor og samle bevis. Hvor har det blitt av familien Tyv??

Detektivturer

Etter at vi fant en etterlysning av familien Tyv har vi vært på mange detektivturer i skogen. På detektivturene leker vi ekte detektiver som samler spor og bevis. Vi har funnet mange spor i skogen vår, så det er tydelig at familien Tyv har vært der og gjort tyvestreker. Vi har alltid med oss bevisposer på tur, der vi samler sporene vi finner. Bevisene tar vi med tilbake til barnehagen for analyse på bevislageret vårt.

Gjennom disse turene ønsker vi å skape en felles historie som alle barna på avdelingen kan være med på å fortelle. En historie som binder oss sammen, som skaper et fellesskap, der alle får mulighet til å oppleve glede og deltakelse ut fra egne forutsetninger. Vi ser tydelig at turene skaper grobunn for et lekefellesskap. Med en gang vi går ut porten er detektivleken i gang, barna samarbeider og inspirerer hverandre til å leke ut historien vi har skapt.

I følge rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Gjennom leken skal alle barna oppleve glede, humor, spenning og engasjement (KD, 2017). Prosjektarbeid med barn gir oss mulighet til å skape et inkluderende lekefelleskap, der lek og barns utvikling og læring kan gå hånd i hånd.

Barnekonvensjonen

Boken om Pølsetjuven gir et godt utgangspunkt for å samtale med barna om barnekonvensjonen og at alle barn har rettigheter. For eksempel synes barna det er fint at Kjell ikke blir kastet ut av familien sin selv om han ikke vil være tyv. Alle barn har rett til å bli tatt vare på av voksne som bryr seg om dem. Barnekonvensjon gjennomsyrer vår pedagogiske praksis, det er likevel viktig å fortelle og vise barn at de gjennom barnekonvensjonen har rettigheter, og at dette er en avtale som gjelder for alle barn over hele verden (Fagområde: Nærmiljø og samfunn).

Gjennom fotoutstillingen «Der barn sover» (James Mollison) har barna fått sett at det likevel er enorme forskjeller i barns liv. Fotoutstillingen gir et godt utgangspunkt for samtaler med barna om likheter og ulikheter mellom barn i verden, og hva vi kan gjøre for å hjelpe andre som ikke har det bra. Barna har malt familien sin og vi har hatt samtaler omkring hva barna liker å gjøre hjemme og i barnehagen. Vi skal fortsette å bli bedre kjent med hverandre og synliggjøre likheter og ulikheter i barnegruppen. Barnekonvensjonen handler om toleranse og likeverd, vi ønsker at barna skal få en grunnforståelse av hva disse verdiene innebærer. Vi har blitt kjent med Trekkoppkrokodillen, han bor i en koffert på avdelingen og jobben hans er å passe på at alle som kommer hit er snille!

Tyvebunker!

I det siste har vi utforsket noen bunkere som ligger oppe på fjellet ved siden av den gamle hoppbakken. Vi har hørt rykter om at tyvene holder til der. Vi har med oss kikkert og utstyr for å samle bevis, og på veien øver vi på detektivferdigheter som å luske, hviske, holde utikk, speide, samle bevis. Vi øver på tegn til tale slik at vi kan snakke sammen uten å lage lyder. Det er veldig spennende, men også litt skummelt og noen ganger må vi minne hverandre på at vi bare leker, at vi «later som». Vi er sikre på at det må være tyvene som bor i bunkeren. Vi har funnet mange tyveting der: søppel, rester etter bål, knust glass, tau, og ikke minst, en tyvemaske!!

Tyveri i barnehagen

Vi er rystet!! Idag da vi skulle åpne kofferten til Trekkoppkrokodillen oppdaget vi at han er er forsvunnet. Det har vært tyveri i barnehagen! Det er garantert tyvene. Vi satt straks i gang med å sikre spor og bevis. Vi må sikre barnehagen. Barna foreslår at vi kan lage feller for å fange tyvene, slik at vi kan overlevere dem til politiet. Vi har også tegnet fantomtegninger av slik vi tror tyvene ser ut. Forrige uke lagde vi kullstifter på bål, disse var perfekte og bruke når vi skulle lage ekte fantomtegninger. Forhåpentligvis kan dette også hjelpe oss i jakten på tyvene.

Tyvefeller!

Etter at Trekkoppkrokodillen ble stjålet fra barnehagen har barna vært opptatt av å lage tyvefeller. Vi har hatt felleverksted der vi gjennom samtaler og tegninger har planlagt fellene våre. Vi har vært opptatt av at fellene ikke kan være farlige, fordi det er ikke lov å skade noen. Men, fellene kan stinke og være litt ekle. På felleverkstedet må vi forklare hverandre, komme med ideer, argumentere, samarbeide og være kreative.

Gjennom felleverksted ønsker vi at barna skal få ta i bruk sin fantasi og kreative tenkning, samtidig som de får erfaringer med å lage konstruksjoner av ulike materialer og utforske muligheter som ligger i redskaper og teknologi (Fagområde: kunst, kultur og kreativitet og natur, miljø og teknologi).

Et mystisk kart

Idag fant vi et mystisk kart. Det må være tyvene sitt. Vi må følge kartet og finne ut av hva tyvene holder på med. Kanskje de har gjemt bort en skatt? Eller tyvegods? Eller kanskje kartet fører oss til Trekkoppkrokodillen? Før vi la i vei måtte vi studere kartet nøye, er det noe på kartet vi kjenner igjen? Hvilke holdepunkter har vi? Barna kjente igjen grillhytte og plassen vår, men kartet viste at vi skulle forbi plassen. På kartet sto det også merket forskjellige bokstaver. Hva betyr bokstavene?

I følge rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse (Fagområde: Antall, rom og form). På tur med kart blir barnas orientering- og visualiseringsevne stimulert. Barna må ta stilling til avstander og rekkefølge, og de tar i bruk plasseringsord som over, under, foran, bak, ved siden av, høyre og venstre. Barna tar i bruk romlig tenkning og romlig språk og utvikler sin romforståelse. Romforståelse er viktig for å forstå matematikk, blant annet er det viktig for å kunne forstå former og tall.

BREV

De ulike bokstavene vi fant på den mystiske kartturen vår ble til et ord: BREV! Barna er sikre på at det betyr at vi må sende brev til tyvene. Barna er nysgjerrig på tyvene, og har mange spørsmål de ønsker å få svar på. De lurer blant annet på hva de liker å spise, om de liker dyr, hvorfor de stjeler og om det er dem som har kidnappet Trekkoppkrokodillen vår?

Vi la brevet i tyvebunkeren og etter noen dager fikk vi et brev tilbake. Tyvene svarte på mange av spørsmålene våre, men ikke alle. De ville ikke fortelle oss om Trekkoppkrokodillen, siden de ikke kjenner oss. Tyvene er nysgjerrige på hvem vi er og i brevet stilte de oss mange spørsmål. Vi skal derfor forske litt på oss selv og hvem vi er i fellesskapet.

Gjennom dette ønsker vi at barna skal utvikle interesse og respekt for hverandre og forstå verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap. Ved å utforske og undre oss over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål ønsker vi at barna skal få erfaringer med at det finnes mange måter å forstå ting på og leve sammen på (Fagområde: Etikk, religion og filosofi). Gjennom brevveksling med tyvene ønsker vi også å bidra til at barna leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling (Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst).

SLIMFELLE OG OVERVÅKNINGSKAMERA

Vi har jobbet mye med feller den siste tiden. Vi har skissert, planlagt og lagd mange ulike feller. Inspirert av Daidalos og Labyrint har barna lenge sett for seg en felle med slim. Vi har derfor samarbeidet om å lage en slimfelle i skogen rett ved porten til barnehagen. Fellen fungerer slik at tyvene skal bli fristet til å stjele skinnende gullpenger (det er egentlig korker, haha) som henger under en bøtte, og når de drar i gullpengene velter bøtten med slim over dem. I en gammel detektivbok fant vi en oppskrift på grønt slim. Etter mye røring ble resultat perfekt klissete, ekkelt og grønt slim. Vi plasserte slimet i fellen og satt opp et overvåkningskamera som vi kamuflerte godt! Vi er spente på om tyvene går i fellen vår.

OVERVÅKNINGSKAMERA ER STJÅLET

Idag oppdaget vi at noen har gått i fellen og at overvåkningskameraet er blitt borte. Vi fikk også en telefonsamtale. En venn av Robin fortalte, at da han var på tur i skogen, så han to mystiske typer som lusket rundt og at de gjemte noe bak de rød tyvehyttene. Vi måtte på detektivtur. Vi lusket sammen, hvisket, brukte tegn, speidet og spionerte. Når kysten var klar, listet vi oss bak tyveskuret – og gjett hva vi fant? Overvåkningskameret! Tenk om tyvene har brukt kamera til å filme med? Kanskje vi kan se spor etter Trekkoppkrokodillen? Vi må sjekke ut, men først må kameraet lades!

TYVEFILM OG DETEKTIVSKOLEN

Vi ladet kamera og fikk koblet det til smartboarden. Vi fikk oss litt av en overraskelse. Tyvene hadde filmet seg selv i skogen, der de løp rundt å gjorde tyvestreker. Vi fikk også se at det var dem som har tatt Trekkoppkrokodillen. Er det mulig å frekt! Vi har studert filmen nøye for å finne nye spor. Da fikk vi høre at tyvene snakket om en ny detektivskole som er kommet til byen? Dette har vi undersøkt nærmere, og en dag vi var på tur i skogen fant vi en plakat.

DETEKTIVSKOLEN

Tenk, en helt egen skole for detektiver. Det er jo perfekt for oss som øver og leker vi er detektiver i jakten på Trekkoppkrokodillen. Vi ringte nummeret som sto på plakaten, og vi fikk snakke med Rektor Rolf. Han ble glad for at vi ville begynne på skolen hans. Siden skolen ligger på et hemmelig sted avtalte vi at Rektor Rolf skulle komme til Skavli, på en høytidelig innskrivningsseremoni.

Rektor Rolf holdt tale for oss, der han fortalte hva det krevde av oss dersom vi ville begynne på skolen hans. Han understreket at spesielt samarbeid er viktig! Han hadde med seg ekte detektivutstyr til oss, som barna fikk overlevert etter at de kom opp en og en og lovet på tro og ære at de skal gjøre sitt beste for å bli en god detektiv. Etter seremonien spiste vi kanapeer og drakk rosa saft. Vi inviterte Rektor Rolf til å se på tyvefilmen. Han kom med gode tips til hvordan vi kan gå frem i jakten på Trekkoppkrokodillen. Vi mottok en magisk koffert fra Rektor Rolf. Denne skal uventet dukket opp med oppdrag og øvelser. Vi gleder oss til det første oppdraget fra Rektor Rolf.

FØRSTE OPPDRAG

Idag skjedde det rareste. Rektor Rolf sin oppdragskoffert dukket opp på toalettet. Det var sant det Rektor Rolf sa, at kofferten dukker opp når dere minst venter det. Oppi kofferten lå vårt første oppdrag.

Hei Pippigjengen

Det er tid for deres første oppdrag på detektivskolen. Gjennom ulike aktiviteter, oppgaver og tester skal dere videreutvikle deres motoriske ferdigheter og fysiske egenskaper. Det legges vekt på styrke, balanse, utholdenhet, hurtighet, spenst og bevegelighet. Dere skal bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av dere selv og bli kjent med egne følelser og sanser. Jeg vil minne om understreke viktigheten av samarbeid. Gjennom alle aktiviteter, oppgaver og tester vil det være fokus på dette. Lykke til.

Med vennlig hilsen Rektor Rolf