Kirsebærdalen

Dette barnehageåret skal vi jobbe med prosjekt ut fra bildeboken «Pølsetjuven» skrevet av Marianne Gretteberg Engedal. Boken handler om «Kjell» som er født inn i en tyvefamilie. Kjell har derimot et sterkt ønske – han vil være noe annet enn tyv! Boken belyser viktige temaer som sosial kompetanse, selvfølelse, omsorg, samarbeid, bærekraft, etiske dilemmaer og selvstendighet – temaer vi ønsker at barna gjennom dette prosjektet skal få erfaringer med. Gjennom prosjektet vil vi jobbe tverrfaglig med de ulike fagområdene i rammeplanen, men har valgt å ha fokus på fagområdene «kommunikasjon, språk og tekst», «antall, rom og form» og «natur, miljø og teknologi».

Målet med prosjektet er at barna skal utvikle tillit og mot til å være seg selv, samtidig som de lærer å se viktigheten av å unne og respektere andre. Vi jobber kontinuerlig med barnekonvensjonen og rettigheten «Rett til å være den jeg er» (barnekonvensjonen, artikkel 2).

Det er alltid barnas interesser, forslag og ideer som styrer veien i prosjektet. På denne siden vil vi dokumentere prosjektet underveis i prosessen.

Følg med, nyeste innlegg vil alltid ligge øverst.

Detektivturer

Etter at vi fant en etterlysning av familien Tyv har vi vært på mange detektivturer i skogen. På detektivturene leker vi ekte detektiver som samler spor og bevis. Vi har funnet mange spor i skogen vår, så det er tydelig at familien Tyv har vært der og gjort tyvestreker. Vi har alltid med oss bevisposer på tur, der vi samler sporene vi finner. Bevisene tar vi med tilbake til barnehagen for analyse på bevislageret vårt.

Gjennom disse turene ønsker vi å skape en felles historie som alle barna på avdelingen kan være med på å fortelle. En historie som binder oss sammen, som skaper et fellesskap, der alle får mulighet til å oppleve glede og deltakelse ut fra egne forutsetninger. Vi ser tydelig at turene skaper grobunn for et lekefellesskap. Med en gang vi går ut porten er detektivleken i gang, barna samarbeider og inspirerer hverandre til å leke ut historien vi har skapt.

I følge rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Gjennom leken skal alle barna oppleve glede, humor, spenning og engasjement (KD, 2017). Prosjektarbeid med barn gir oss mulighet til å skape et inkluderende lekefelleskap, der lek og barns utvikling og læring kan gå hånd i hånd.

Etterlyst

Vi har brukt august til å bli kjent med boken og historien om Pølsetjuven. Boken engasjerer og åpner opp for samtaler omkring det å få lov til å være den man er og at vi alle er forskjellige. Barna syntes synd på Kjell som må være tyv når han ikke har lyst, og de syntes det er dårlig gjort at han blir presset til å stjele.

På tur i skogen ble vi møtt av en plakat med en etterlysning av familien Tyv. Hvem er det som har hengt opp plakaten? Er det Kjell? Er det politiet? Barna er sikre på at det er Kjell og at han trenger hjelp til å finne familien sin. Kanskje han trenger hjelp til å fortelle dem at det ikke er greit å stjele?

Barna er ivrige og foreslår at vi må være detektiver. Vi må lete etter spor og samle bevis. Hvor har det blitt av familien Tyv??