Junibakken

Skoprosjektet

Med bakgrunn i barnas store interesse for hverandres sko og støvler, hadde vi lyst til å sette i gang et prosjekt med utgangspunkt i nettopp sko, som kan føre oss på nye veier.

Ett av målene for skoprosjektet er å skape en felles plattform for lek, noe vi kan samles om og som alle kan være med på. Dette prosjektet er helt i startfasen, vi oppdaterer her med mål og rød tråd for prosjektet når vi har kommet litt lenger på vei og ser hvor det bærer.


Nyeste innlegg ligger øverst.


Plassen i skogen

Vi har hele høsten gått ukentlig, nesten daglig, på små turer i skogen. Det var på tide å finne oss et fast sted å gå til, en plass vi kan gjøre til vår egen. På tur har vi sett oss ut et passelig sted, og denne uka startet vi arbeidet med å gjøre plassen til vår. Vi har hatt med oss raker og hagesaks, og ryddet unna en del løv og småkvister. Under gammelt løv og rusk og rask har vi funnet mange tunge steiner som vi har hjulpet hverandre med å grave frem, og under dem har vi oppdaget mark, tusenbein og andre småkryp som vi har studert. Steinene har vi samarbeidet om å bære og plassere i en ring, dette skal bli bålplass. Vi har sett i løpet av denne uka at barna begynner å bli litt mer kjent med plassen, de finner veien dit selv og de ønsker å være der. Vi ønsker at barna skal få være med i hele prosessen og at plassen skal utvikles over tid.

IMG_5624
Ett av barna husker veien selv og går målrettet mot plassen.
IMG_5629
Framme på plassen, slik den ser ut nå, med bålplass.

Det har også skjedd noe veldig merkelig. Vi har jo allerede funnet litt sko rundt omkring i skogen, men etter at vi begynte å gå til plassen, har det dukket opp flere og flere sko der! Flere nye sko hver dag! Det dukker opp joggesko, støvler og sandaler i alle størrelser og på de rareste steder. Vi finner sko mellom trestammer, hengende ned fra greiner, inni huler, under pinner… Vokser de på trærne? Eller inni? Har noen gjemt de? Har noen glemt de? Til og med midt i «bålet», der lå det jammen en rosa støvel. En dag fant vi en skikkelig kjempestor sko! Et barn mente det kunne være en onkel som eide den. Et annet barn foreslo en pappa. Eller kanskje det fortsatt kunne være en fugl? Vi fant også en ganske bittebitteliten sko inni et hulrom i et tre. Kunne de to skoene tilhøre samme eier? Barna målte og sammenlignet, og oppdaget store forskjeller. Den lille var så liten, og den store var så stor, at den lille lett fikk plass oppi den store.

IMG_5632

IMG_5630

IMG_5635

IMG_5636

Alle sko vi finner blir tatt med tilbake til barnehagen, vi begynner å få en bra samling nå. Skoene er mye i bruk og blir lekt med på mange ulike måter.

 


Vi går på tur i skogen og finner to sko. Ikke et par, men en joggesko og en sandal.

Funnet vekker nysgjerrighet hos barna.

«Se! Der ligger det en sko!»

«Hvem er det sin?»

«Den kan vi bruke på sommeren»

«Den er voksen sin»

«Vi tar den med til barnehagen»

«Hvem vil bære den?»

«Vi bytter på»

IMG_5572 – Kopi_LIIMG_5574 – KopiIMG_5571

 


Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (KD, 2017)

 

Være lyttende og oppmerksomme på barnas ulike kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforsking av de estetiske områdene (KD, 2017, Kunst, kultur og kreativitet).

IMG_5615  IMG_5619

Skoprosjektet har som mål å skape en felles plattform til lek. Vi har observert stor interesse for sko på avdelingen. Barna prøver hverandres sko og støvler. Når de tar på seg skoene transformeres barna og leken deres, et par støvler kan for eksempel transformere barna til røvere, og de lister seg rundt på avdelingen. Interessen for sko har bidratt til å skape en egen lek kultur og det er dette vi ønsker å videreutvikle. Det er viktig at barn opplever at deres interesser blir sett og hørt. Dette er et tverrfaglig prosjekt der vi nå har hatt fokus på fagområdene Antall, rom og form, Natur, miljø og teknologi og Kunst, kultur og kreativitet.

Styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer (KD, 2017, Antall, rom og form).

IMG_5602

Når vi finner skoene begynner barna og utforske og undre seg sammen. Det er mange forskjellige sko i ulike størrelser. Noen sko er damesko med høy hæl, andre er barnesko. Barna peker og undrer seg. Er joggeskoen like lang som den høyhælte skoen? Barna får erfaringer med å kategorisere, telle og måle. Det vises også glede over å utforske ulike størrelser og kategorier.

Legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring (KD, 2017, Natur, miljø og teknologi).

IMG_5595  IMG_5605

Vi ønsker å skape glede over å være i naturen og gå på turer. Det er spennende at vi finner sko på de merkeligste stedene mens vi er ute på tur. Plutselig faller det en sko fra himmelen. Hvem kan ha mistet den? Noen tenker at det er en fugl, for det er jo de som flyr på himmelen. Kan det være noen som har mistet den fra et tre og hvem er det som bor i trærne? Hendelsene i skogen skaper mange fine samtaler. Det er også spennende å gå på tur når vi husker hva som skjedde dagen før.

 


Den lille larven Aldrimett

Vi har valgt å ta utgangspunkt i boka om den lille larven Aldrimett av Eric Carle i et prosjekt der fokuset ligger på fagområdet Antall, rom og form.

Hovedmål: Gjennom arbeid med dette prosjektet stimuleres barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Barna leker, eksperimenterer, sanser og erfarer, og utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper («Antall, rom og form», KD 2017). Dette er også et tverrfaglig prosjekt. I tillegg til hovedmålene har vi delmål knyttet til alle fagområdene i rammeplanen.

Lille Larven Aldrimett spiser

 


Introduksjon til prosjektet: Vi møter larven og leser boka

Den lille larven Aldrimett

Vi startet prosjektet med å introdusere barna for den lille larven Aldrimett. Den bor i en koffert og har med seg en bok om seg selv, som den gjerne vil at vi skal lese. Vi har lest boka i ulike sammenhenger og på ulike måter for å bli kjent med historien.

Vi skal bidra til at barna opplever spenning og glede ved høytlesning, sang og samtale (Kommunikasjon, språk og tekst, KD 2017). Boka kan leses som en fortelling, eller brukes som en pekebok der vi kan samtale rundt matematiske begreper som tall, mengder, størrelser og former. Flere av barna har vært opptatt av at larven kryper gjennom maten så det blir et hull.


Vi tar i bruk rommet og forteller historien på en ny måte

Fortelling i taketLørdag

Vi har hengt opp konkreter i taket, som følger historien dag for dag. Egget, larven og maten til larven svever fritt i rommet og kan sees nedenfra eller fra siden. Vi ser hva larven spiser i løpet av en uke: et eple, to pærer, tre plommer, fire jordbær, fem appelsiner, før den til slutt kommer til lørdag og spiser en hel haug med forskjellig mat. Barna viser mye interesse for det som henger i taket. De peker, kjenner på og snakker om typer mat, former, farger, antall og mengder. Vi ser også at flere av barna tar med seg dette inn i leken. De leker at de lager mat, de smaker på og tilbyr hverandre.


En sti med en fortelling i bilder

Vi har laget en sti på gulvet som forteller historien kronologisk i kun bilder. Barna går, krabber, hopper og peker seg gjennom historien, de kommuniserer med hverandre og forteller med ord og kropp. Det visualiseres tydelig at mengden mat larven spiser øker mer og mer for hver dag. Barna er også opptatt av at den som først er så liten, etter hvert blir kjempestor. Hvordan den blir til en sommerfugl inni puppen er rart.

Vi skal gi barna tid til å stille spørsmål og lage egne forklaringer, og reflektere sammen med barna om fenomener i naturen (Natur, miljø og teknologi, KD 2017).


Vi lager sommerfugler

Male sommerfuglerSommerfugler i taket 3Sommerfugler i taket 1Sommerfugler i taket 2

Barna har laget sommerfugler ved å male på kartong som vi deretter brettet sammen på midten, så malingen ble blandet og spredt ut på begge sider. Flere av barna utbrøt «oiii!», «wooow» og lignende da vi brettet ut arket og det hadde dannet seg et symmetrisk bilde. Magisk! Vi har klippet ut sommerfuglene og hengt de opp i ulike høyder i et tre vi har i taket. Vi tar bevisst i bruk hele rommet når vi stiller ut barnas arbeider. Slik de henger nå, ser det ut som de flyr, og de tilfører rommet en spennende og estetisk dimensjon.

Vi legger til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske uttrykk (Kunst, kultur og kreativitet, KD 2017).


Vi spiser oss gjennom uka, som lille larven Aldrimett

“I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon…” (KD, 2017).

IMG_5444  IMG_5445.JPG

Den siste tiden har vi fått besøk av den lille larven aldrimett under samlingsstunden. På mandag tok han med seg et eple, på tirsdag tok han med seg en pære osv. Akkurat som i boka. Vi brukte alle sansene våre i møte med frukten. Vi har luktet på fruktene, sett hvordan de ser ut inni, hvordan form de forskjellige fruktene har og vi har smakt på dem. Noen synes at appelsin var litt surt, mens andre ville ha mer. Det har vært spennende å se hva den lille larven aldrimett har tatt med seg hver dag. Når barn får bruke alle sansene sine, se, føle, lukte, høre og smake, får de muligheten til å bli kjent med egen smak og bygge identitet og selvtillit. Det er lov å ikke like og vi har forskjellig smak.

IMG_5457

For å markere at det er samling henter vi kofferten og setter oss ned. Vi begynner å banke på lokket og barna kommer løpende for å hjelpe til å banke. Kofferten åpner seg bare når vi banker på den. Kofferten og bankingen har blitt et ritual som skaper trygghet, spenning og nysgjerrighet. Ritualet blir en trygg ramme for barna, noe forutsigbart, som kan brukes videre for å tilby nye spennende elementer for barna.

 

Voksen: Lørdag at den seg gjennom et stykke sjokoladekake, en iskrem, en…

Gutt 1 (2 år): Jeg liker is!

Gutt 2 (2 år): Jeg liker også is, og kake og agurk og pølse! Og sånn liker jeg og sånn liker jeg. *peker på de forskjellige fruktene og godteriene i boka*

Gutt 1: Larven spiser så mye at han blir til en sommerfugl.

*Blar seg frem til bilde av sommerfuglen og peker på den*

Gutt 1: Se!

Flere barn kommer for å se på sommerfuglen og de fortsetter å peke og undre seg sammen.

Vi ønsker å “bidra til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legge til rette for utvikling av leketemaer” og “fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek” (KD, 2017).

20180917_142237

Barna tar i bruk den pedagogiske dokumentasjonen og gjenforteller historien til oss voksne og hverandre. De er nysgjerrige og fantasifulle. Dette kommer til uttrykk i leken. Ved å skape gode felles opplevelser, har barna fått en felles plattform som grobunn til leken og det skaper godt samspill og tilhørighet hos barna.


Vi lager avtrykk med eple

«Mandag spiste den seg gjennom et eple, men ennå var den ikke mett»

Denne uka har vi laget avtrykk med eple.

Vi delte eplene i to. Delt på tvers kom det en liten stjerne til syne! Fint og litt magisk!

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal vi stimulere barnas nysgjerrighet og bidra til undring, utprøving og eksperimentering. Barna skal få ta i bruk ulike teknikker, materialer og verktøy til å uttrykke seg estetisk (KD 2017).

Barna dyppet eple i maling og lagde avtrykk på hvitt tekstil. Mange avtrykk. Opp og ned og bortover med eplet. Mer maling. Nye farger. Flere av barna lo. De var tydelig fascinert av hvordan eplet lagde runde fargerike former, hvordan stoffet fyltes med farge, hvordan de selv satte spor.

jbUKE40 (4)jbUKE40 (5)