Junibakken

Årets prosjekt tar utgangspunkt i bildeboken «I babblarnas rotebod» av Anneli Tisell. Boken handler om at babblarna leter etter ulike ting i roteboden sin. Røde ting, lange ting, små ting, for å nevne noe. Små barn samler, gjemmer, liker å hjelpe til med å lete, sorterer, og utforsker farger og former så dette tenkte vi var et godt utgangspunkt for bok på småbarn i år, spesielt siden vi er opptatt av sansing og lek med udefinerbare materialer. Hovedmålet med prosjektet er å gi barna gode opplevelser i fellesskapet, noe som vil være med på å styrke relasjonene i gruppa. Mattisskogen vil ha prosjekt rundt samme boken, og dette håper vi kan være med på å gi barna et fellesskap på tvers av avdelingene. Dette er et tverrfaglig prosjekt hvor alle fagområdene er med, men vi vil fordype oss i fagområdet «antall, rom og form». Vi skal legge til rette for at barna skal utforske og oppdage matematikk gjennom lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling.


Kick off – Roteboden har offisielt åpnet