Junibakken

Zog – årets prosjekt på Junibakken

På denne siden vil vi dokumentere prosjektet Zog underveis i prosessen.
Nyeste innlegg vil ligge øverst. Deretter kommer innleggene nedover i kronologisk rekkefølge fra start til slutt.

Zog – årets prosjekt

I Skavli barnehage bruker vi prosjektarbeid som arbeidsmetode. Fellesskapet som oppstår i gruppa når vi jobber sammen i prosjekt, gir en god arena for vårt arbeid med relasjoner, lek og omsorg. Å være sammen i et felles prosjekt skaper inkluderende leke- og læringsmiljøer. Gjennom prosessene i prosjektet får vi en unik mulighet til å møte, se og støtte barna.

Hvert år tar vi utgangspunkt i en nøye utvalgt bok som vi jobber med gjennom hele barnehageåret. Fjorårets prosjektbok på Junibakken var «Plass bakpå kosten» av Julia Donaldson og Axel Scheffler, der en skummel drage ble en populær karakter blant barna. Samme forfatter og illustratør har skrevet flere bøker hvor en drage er hovedkarakteren. Dette er bøkene om Zog, og vi har valgt den første boka i denne serien som utgangspunkt for årets prosjekt.

«Zog» handler om en liten drage som går på drageskole for å lære seg det alle drager må kunne. Han møter på utfordringer, men får hjelp av prinsessen Perle underveis, og de to utvikler et vennskap. Perle vil helst ikke vil være prinsesse, men heller jobbe som lege. Boka har tekst på rim og store, detaljrike illustrasjoner. Den inneholder mange elementer vi kan bruke i et tverrfaglig helårsprosjekt, og som vi kan spinne videre på sammen med barna gjennom samtaler, felles opplevelser og bruk av kreativitet og fantasi. Vi jobber ut ifra et medvirkningsperspektiv, hvor vi ønsker at barna så langt det er mulig får være med og påvirke prosessen underveis, og der alle kan delta utifra sine egne forutsetninger.

Gjennom prosjektet vil vi jobbe tverrfaglig med alle de syv fagområdene i Rammeplanen for barnehagen (KD, 2017), men har valgt å ha hovedfokus på fagområdene Kunst, kultur og kreativitet og Natur, miljø og teknologi.

Starten av prosjektet

Vi startet prosjektet med å kopiere bilder fra hele boka, og hang opp bildene i barnehøyde rundt omkring på alle veggene på avdelingen, for å skape interesse for boka om Zog. Vi har også bøkene fremme og leser høyt for barna. Barna peker på bildene og vi snakker sammen om hva vi ser. Slik «leser» vi boka på en alternativ måte.