Junibakken

Pinnemann – om årets prosjekt

I Skavli barnehage bruker vi prosjektarbeid som arbeidsmetode. Fellesskapet som oppstår i gruppa når vi jobber sammen i prosjekt, gir en god arena for vårt arbeid med relasjoner, lek og omsorg. Å være sammen i et felles prosjekt skaper inkluderende leke- og læringsmiljøer. Gjennom prosessene i prosjektet får vi en unik mulighet til å møte, se og støtte barna.

Hvert år tar vi utgangspunkt i en nøye utvalgt bok som vi jobber med gjennom hele barnehageåret. I år har begge småbarnsavdelingene valgt å boka «Pinnemann» av Julia Donaldson og Axel Scheffler.

«Pinnemann» handler om en pinnemann som bor med sin kjære pinnefamilie i sitt familietre. En dag skjer det som er starten på en rekke hendelser som skal føre han langt vekk fra familietreet sitt. Han møter på mange utfordringer og sliter med å bli sett for den han egentlig er. Kommer han noen gang til å finne hjem igjen?

Boka har tekst på rim og store, detaljrike illustrasjoner. Den inneholder mange elementer vi kan bruke i et tverrfaglig helårsprosjekt, og som vi kan spinne videre på sammen med barna gjennom samtaler, felles opplevelser og bruk av kreativitet og fantasi. Vi jobber ut ifra et medvirkningsperspektiv, hvor vi ønsker at barna så langt det er mulig får være med og påvirke prosessen underveis, og der alle kan delta utifra sine egne forutsetninger.

Gjennom prosjektet vil vi jobbe tverrfaglig med alle de syv fagområdene i Rammeplan for barnehagen (KD 2017), men har valgt å ha hovedfokus på fagområdene «Kommunikasjon, språk og tekst» og «Natur, miljø og teknologi».

På denne siden vil vi dokumentere prosjektet «Pinnemann» underveis i prosessen.
Nyeste innlegg vil ligge øverst. Deretter kommer innleggene nedover i kronologisk rekkefølge fra start til slutt.

Starten av prosjektet – vi gjør oss kjent med boka

Vi har startet prosjektet gjennom å kopiere og laminere alle sidene fra boka. Bildene har vi hengt opp med borrelås på veggen, i barnas høyde. Barna viser mye interesse for bildene.

På badet har vi hengt opp bilder av dyrene fra boka. Det er ganske mange dyr som er med på illustrasjonene. Barna peker og benevner, og vi snakker sammen om dyrene vi ser.

Ved å bruke bilder på vegg, blir barna kjent med boka på en litt annen måte enn å lese. Da får vi inkludert alle, også de aller yngste. Vi har også bøkene tilgjengelig, og leser høyt for de som vil.