Årets prosjekt på Mattisskogen: “ZOG”

Zog

Vår arbeidsmetode i Skavli barnehage er prosjektarbeid, og hvert år tar vi utgangspunkt i en nøye utvalgt bok tilpasset barnegruppa som vi jobber med hele barnehageåret igjennom. Vi ser at denne måten å være sammen på i et felles prosjekt skaper inkluderende lek og læringsmiljøer. Fellesskapet som oppstår i en gruppe når man jobber sammen om noe tredje, gir en god arena for arbeidet med relasjoner, lek og omsorg. Gjennom disse prosessene får vi en unik mulighet til å møte, se og støtte barna

I fjorårets prosjektbok på småbarnsavdelingene «Plass bakpå kosten» var dragen en karakter som ble veldig populær blant barna. Samme forfatter og illustratør fra fjorårets prosjektbok har også skrevet flere bøker hvor en drage er hovedkarakteren. Dette er bøkene om Zog, og vi har valgt den første boka i denne serien som årets bok.

«Zog» handler om en liten drage som går på en skole for drager hvor han skal lære seg ting som drager må kunne. Han får seg også en venn i en prinsesse som heter Perle, som helst ikke vil være prinsesse, men som heller vil jobbe som lege. Boka har tekst på rim og store, detaljrike illustrasjoner. Den inneholder mange elementer man kan bruke i et tverrfaglig helårsprosjekt, og som man kan spinne videre på sammen med barna gjennom samtaler, felles opplevelser og ved å ta i bruk kreativitet og fantasi. Vi jobber ut ifra et medvirkningsperspektiv, hvor vi ønsker at barna så langt det er mulig får være med og påvirke prosessen underveis.

Vi jobber tverrfaglig med alle de syv fagområdene i rammeplanen året igjennom, men fagområdet vi vil ha i fokus dette året på Mattisskogen er “Kropp, bevegelse, mat og helse”. Under dette fagområdet ligger det i Rammeplanen for barnehagen (KD, 2017) at barnehagen skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Vi gleder oss til et begivenhetsrikt år!

————————————————————————————————————-————————————————————————————————————–


Oppstart på prosjektet:

Vi har valgt å ta utgangspunkt i de to figurene «Zog» og «Perle» i prosjektet vårt. Vi vil ta fatt i Perle`s gode egenskaper som omsorg og vilje til å hjelpe andre. Vi vil utvikle naturlekeplassen vår i skogen til Perle`s sykestue. Vi håper plassen vår vil være en arena for å leke ut fiksjonen i boka. Sykestuen vil også være et sted hvor vi viser omsorg for levende dyr og hverandre. Vi vil også ha vår egen Drageskole. Drageskolen vil være vår felles plattform for lek, læring, samhold, mestring og utfordringer. Drageskolen skal by på varierte opplevelser og erfaringer, både gjennom oppdrag og aktiviteter. Her skal alle barna få oppleve mestring på bakgrunn av sine egne forutsetninger.

Vi startet opp med at alle barna fikk utdelt hver sin koffert. I kofferten lå det et brev fra Zog og Perle. Kofferten inneholdt et bilde av hvert barn og en pulsvarmer. Pulsvarmeren skal brukes hver gang det er Drageskole. Barna fikk i oppdrag å dekorere hver sin koffert. Kofferten skal også brukes som et bindeledd mellom barnehagen og barnets hjem. Barna skal få ha med kofferten hjem innimellom og utføre enkle oppdrag.


———————————————————————————————————————————————-

DRAGESKOLE:

På vår første drageskole øvde vi på motoriske utfordringer ute. Barna lekte seg i en hinderløype som var laget til dem. Men først måte vi alle ta på oss pulsvarmerne våre og lære oss et samlende rop. Alle samles i en ring og legger en hånd oppå hverandre og roper: «Drageskole- wæææææ».Både koffertene våre, pulsvarmerne og drageropet er enkle, men samlende elementer som er med på å skape et inkluderende fellesskap blant barna; Dette er oss, vi er sammen om noe og jeg er med!

——————————————————————————————————————————————-

Under Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet i Rammeplanen for Barnehager, står det: Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede KD 2017. På Drageskolen har barna tatt i bruk sin kreativitet ved å male, stemple og bruke hendene ti å lage et stoffbilde av dragen Zog. Her har barna blandet fargene gul og rød for å få oransje.

Barna har også laget en felles grønn skog på stoff hvor de også ha eksperimentert med grønnfarger. Foran denne skogen har vi hengt opp drager barna har laget i papp. Og dragene spruter ild!

En dag i Drageskolesamlingen vår, mottok vi et kart hvor det var mange spor i snøen. Det var også et bilde av et fotballmål, et barn som aker og og barn som ruller ned en skråning. På kartet var det merket av et sted, hvor det skulle ligge noe som ventet på oss. Vi gikk ut og ved porten til barnehagen fant vi like spor i snøen som på kartet! Vi fulgte sporene og endte opp på fotballbanen, hvor vi nå også aker. Der sto det en koffert! Den var vanskelig å åpne, men da vi sa de magiske ordene våre: A,I,O og en prompelyd, lot den seg åpne. I kofferten var det blant annet rosiner, havregryn og solsikkefrø. Vi tok med oss kofferten tilbake til barnehagen.

Etter at vi lagde fuglemat og hang opp dette i barnehagen, er barna blitt veldig opptatt av fugler. Vi har tatt tak i dette og lagd egne fuglebrett, som vi har hengt opp ute og hvor vi passer på å legge ut brødsmuler og solsikkefrø. Vi har også lagd oss egne kikkerter og er ofte på turer hvor vi kikker på fugler og hvor vi øver oss på å lytte etter fuglelyder. Vi har også erfart at vi må være stille hvis vi skal se og høre fugler. På turer har vi med en oss en plansje med bilder av fugler som kan være i vårt nærmiljø. Når vi ser noen av disse fuglene, setter vi dem opp på en egen plansje over fugler vi har sett. Vi har også lært oss navn på noen fugler, som; skjære, kråke, due, gråspurv og dompap.

PERLES SYKESTUE:

Vi har en fast plass i skogen, som vi drar til to ganger i uken. På denne måten håper vi at barna vi få gode opplevelser med friluftsliv året rundt. (Fagområdet: Natur, miljø og teknologi, KD 2017).

Vi har begynt å utvikle plassen vår til Perles Sykestue. Vi har ordnet bålplass og er i gang med å lage en gapahuk. Barna er ivrige deltakere i dette. Dette inngår også som aktiviteter i Drageskolen vår. Vi startet med å ordne bålplassen og har hatt flere turer hvor vi har stekt ostesmørbrød på bål. Vi har laget egne bålvettregler, som vi går igjennom med barna flere ganger.

For å lage gapahuken vår (Perles Sykestue), måtte vi først finne mange lange stokker, som skal være taket. Etterpå må vi finne granbar for å skape ly. Slik ser den ut foreløpig.

Vi har også laget et skilt til plassen vår. Her har barna først malt på skiltet, så har vi vært på tur i skogen og funnet ulike ting som vi skal feste på skiltet.

——————————————————————————————————————————————–

Vi har i dette prosjektet valgt å fordype oss i  Rammeplanens Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse. Her sies det blant annet: Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til matglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna. På grunn av Koronasituasjonen i landet for tiden, har vi ikke mulighet til å ta barna med på matlaging. Vi valgte derfor å engasjere barna og foreldrene ved å sendte med et lite oppdrag i barnas kofferter. Her lå det et brev med en oppfordring til å ta med to grønnsaker til barnehagen. Vi velger å bruke både skrift og bilder for å visualisere dette for barna. Her var bilder og stikkord: Suppe og Drageskole. Responsen på dette var stor og suppa ble god!


———————————————————————————————————————————————

GABBAGUTS GRUBLERIER:

For å utvide fagområdet: Natur, miljø og teknologi, ønsket vi å innføre noe vi ville kalle: Fredagseksperimentet. Fagområdet sier blant annet at:  Barnehagen skal bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover. KD 2017. Samtidig opplevde vi at barna var veldig opptatt av en figur i boken om Zog, som heter Gabbagut. Gabbagut er en ridder som drar for å finne Prinsessen Perle, da hun har dratt for å bo sammen med dragene. Perle vil heller være lege enn prinsesse og det ender med at Gabbagut vil være med og hjelpe Perle med dette. Vi ønsket å lytte til barnas stemme og dro Gabbagut inn i prosjektet. Derav Gabbagut’s Grublerier.

Siden vi for tiden holder på med farger og blanding av disse, har vi startet med ulike fargeeksperimenter. Det første var en historie om en hvit tallerken som var så lei seg fordi den ikke hadde noen farge på seg. Vi bruker mye kofferter i samlingene våre og har nå fått oss en egen eksperimentkoffert. Den kan bare åpnes ved at vi sier noen magiske ord. Vi la Skittles i en ring rundt tallerkenen og helte lunkent vann over. Resultatet ser dere nedenfor.


Neste eksperiment i Gabbagut’s Grublerier er «Mønstre i melk». For å få til dette trengte vi H-melk, konditorfarge, oppvaskmiddel og akvarellpapir. Vi helte melk og konditorfarge i en stor bakk og så hva som skjedde. Fargene blandet seg med vannet i melka, men ikke i fettet fra melka! Derfor fikk vi fine mønstre i melka. Barna fikk hvert sitt akvarellpapir som de la oppå blandingen, slik at de fikk lage hver sin unike akvarell. Til slutt tok vi en dråpe oppvaskmiddel opp i blandingen. Se på bildene hva som skjer!

Som dere ser på det siste bildet, blir fargene borte, når vi tar i en dråpe med oppvaskmiddel. Fettet og vannet blander seg og væsken begynner å bevege på seg.

Etter jul har vi fortsatt med nye eksperimenter og grublerier. Vi startet med å ha fokus på vann. Vi har blant annet sett på hva som flyter og hva ikke flyter. Hva skjer hvis vi legger klementiner i vann? og hva skjer hvis vi tar av skallet på klementinene? Hvilke leker flyter og hvilke flyter ikke? Barna er engasjerte og synes dette er spennende. Siden det er så kaldt som det er om dagen, så har vi også sett på hva som skjer med vann når vi fyller vann i melkekartonger og setter se ut i kulda. Vi puttet bilder av Zog i kartongene. Ved å bruke lunkent vann ble det klare og fine «iskubber» hvor bildene av Zog ble tydelige. Etter på tok vi de inn, slik at barna fikk se prosessen med hva som skjedde med isen når den kom inn i barnehagen.

Drageskole:

Det grønne egget:

En dag vi var ute og så og lyttet etter fugler, fant vi et grønt egg! Med egget fulgte det et brev. Vi leste brevet og det var fra Zog og Perle. De lurte på om vi kunne ta vare på egget. Egget måtte ha det varmt og lyst, og det skulle klekke om 7 dager. Å klekke er det samme som at egget skal åpne seg. Vi tok det med til barnehagen, laget en rugekasse med trespon og satte på en varmelampe. Så lagde vi en liste for å telle ned 7 dager.

Barna fulgte nøye med på egget og rugekassa vår. En dag hørte vi noe rart: Det kom snorkelyder fra egget! Hva var dette? Dette skjedde flere ganger.

Den syvende dagen begynte egget og åpne seg. Det var veldig spennende! Og det som var inni i barna syntes den var veldig søt og de hadde mange spørsmål:

  • Hvem er babydragen?
  • Hvor kommer den fra?
  • Hvor er mamma’n og pappa’n til babydragen?
  • Hva heter babydragen?
  • Hva liker den å spise?

For å få svar på spørsmålene våre, fant vi ut at vi måtte skrive et brev til Zog og Perle og spørre de om det vi lurte på. Vi har sett at det er en postkasse ute i skogen når vi er på tur, og bestemmer oss for å gå dit med brevet vårt.

Vi dro på tur til postkassa litt senere og da lå det 3 oransje fjær og 3 rosa plaster i postkassa. Hmmm….. Hva kunne dette bety?  Vi tok det med tilbake til barnehagen. Neste gang vi dro til postkassa var det et brev til oss der. Der sto det at mamma`n og pappa`n til babydragen var mye på jobben og at de lurte på om babydragen kunne være i barnehagen hos oss en stund? Det kunne den og vi lagde om drageegget til en seng med dyne, så den kunne sove der. Det sto også i brevet at babydragen liker å spise rosiner, tørket aprikos og knekkebrød uten pålegg. Navnet til babydragen begynner på S! og den er lillebroren til Zog! Vi må prøve å gjette på hva den heter da….. «Sssss»

Avslutning på drageskolen:

Vi avsluttet barnehageåret og prosjektet vårt med en Dragefest. Etterpå fikk alle barna med seg sin egen koffert og sin egen pulsvarmer hjem. Og alle barna fikk utdelt hver sin stjerne av gull for vel gjennomført Drageskole!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s