Tilknytning og tilvenning i Skavli barnehage

Barnehageåret er godt i gang. Mange har byttet avdeling, og på alle avdelinger har det begynt nye barn. Særlig på småbarn er det mange nye, og for flere av dem er barnehagen deres første møte med verden utenfor hjemmet, og første gang de er borte fra foreldrene sine. I oppstarten fokuserer vi spesielt på tilvenning til den nye hverdagen, å bli godt kjent med hverandre og at barna skal føle seg trygge.

I Rammeplanen står det at barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap («Livsmestring og helse», KD 2017, s.11). Barna skal få tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og andre barn (…) og oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære («Overganger», KD 2017, s.33).

I løpet av de to første leveårene er tilknytning en helt sentral utviklingsoppgave, og en opplevelse av grunnleggende trygghet er noe av det viktigste et barn trenger å få på plass. Når barnet opplever trygghet i samspillet med de nære omsorgspersonene, hjemme og i barnehagen, kan de flytte sin energi over på utforsking, lek og læring (Drugli, 2014).

Tilknytning er det sterke følelsesmessige båndet som barn etablerer til sine viktigste omsorgspersoner (Bowlby, 2005).  Et barn som har en trygg tilknytning til en voksen opplever denne personen som en kilde til trøst og støtte i situasjoner barnet opplever som krevende eller farlige. Generelt samvær med denne personen oppleves også som positivt for barnet. En tilknytningsperson er en som barnet har en spesielt nær relasjon til (Drugli, 2014).

I løpet av andre leveår vil barn som oftest være tilknyttet flere av sine nære voksenpersoner, og de fleste barn er tilknyttet fire-fem voksne. Minst én av disse bør være en voksen i barnehagen. Barnehagen må derfor legge til rette for at de yngste barna kan knytte seg til noen i personalet (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).

For å forsikre oss om at alle blir møtt på en god måte i oppstarten, har barna en primærkontakt. Når barnet først begynner i barnehagen, er det primærkontakten som møter foreldrene og barnet. Primærkontakten vil fungere som en trygg base for barnet, slik at det videre kan utforske barnehagen og de andre voksne. Det er ofte slik at barnet selv velger seg en voksen som det er mest trygg på. Etter hvert vil barnet få en relasjon til de andre voksne på avdelingen, og avdelingen vil fungere som en trygg base for barnet (Drugli, 2014).

Vi jobber med å møte og bekrefte følelsene barnet uttrykker, slik at barnet både kan forstå og bedre regulere følelsene sine i samspill med andre (Stern, 2005). Dette vil bidra til å forsterke positive følelser og dempe negative følelser (Drugli, 2014). Når barnet gråter ved avskjed, er dette en naturlig reaksjon som vi møter med empati og forståelse. Vi anerkjenner gråten, trøster og forteller barnet at mamma eller pappa kommer tilbake igjen. Barn som opplever at følelsene deres blir forstått og akseptert, vil utvikle et positivt selvbilde (Drugli, 2014).

For å skape en trygg arena for å bli kjent med hverandre og bygge relasjoner, deler vi inn i mindre grupper. Mindre grupper sikrer at alle barna blir sett og hørt. Barna får mulighet til å leke, lære, oppleve og utforske i sitt eget tempo, tilpasset sine interesser og behov.

Felles opplevelser, det å være sammen om noe, gir glede og en følelse av tilhørighet. Ved å fokusere på trygghet, tilknytning og tilhørighet i oppstarten, legger vi et godt grunnlag for videre lek, utforskning og læring i barnehagen.

 

adult aged baby care

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s